پیام هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1387
سال سخت برای خانواده های کم درآمد جامعههیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) فرا رسیدن روز اول مهر را به همه ایرانیان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان کشورمان تبریک می گوید.
روز اول مهر ده ها هزار کودک ایرانی برای نخستین بار پا به مدرسه می گذارند و صدها هزار کودک و نوجوان و جوان با بازگشت به محیط دانش در مدارس و دانشگاه ها، روستاها و شهرهای کشور را سرشار از شور و شوق و تلاش می کنند. این تلاش و دانش دوستی ستون بنای آینده ای سرفراز برای ایران و ایرانی است.
دانش و آموزش از دیرباز در فرهنگ ما ایرانیان جایگاهی برجسته داشته است. امروز نیز دانش آموزان، دانشجویان، محققان و دانشمندان ایرانی در ایران و سرتاسر جهان با کسب موفقیتهای علمی در راه دستیابی و کاربرد دانش گام های بزرگ و چشمگیری برمی دارند. این موفقیتها مایه مباهات همه ایرانیان است. امیدواریم سال تحصیلی 1387 نیز گامی دیگر در کسب موفقیتهای علمی از سوی فرزندان ایران باشد.
سال تحصیلی امسال در شرایط سخت تری نسبت به سالهای قبل برای خانواده های کم درآمد شروع می شود. افزایش سرسام آور نرخ تورم و به تبع آن افزایش قیمت نوشت افزار و سایر نیازمندیهای ابتدایی تحصیلی فشاری را که به ویژه بر خانواده های کم در آمد و پرفرزند وارد می شود، به شدت افزایش داده است. رشد سرسام آور تورم و افزایش فشار آموزشی بر هزاران خانواده که منجر به بالا رفتن تعداد ترک تحصیل کننده ها و دشوارتر شدن راه یافتن فرزندان این سرزمین ثروتمند به محیط های آموزشی است، ناشی از سیاستهای جمهوری اسلامی و جریان حاکم است.
جریان حاکم در طی سه سال گذشته کوشیده است که فضای پادگانی را بر دانشگاههای کشور حاکم کند و با تشدید فشارها، اخراجها، دستگیریها، شکنجه ها و محکومیت ها جنبش دانشجوئی را به انفعال بکشاند. با این وجود جریان حاکم قادر نشده است که صدای اعتراض دانشجویان را خاموش سازد. اکنون نسل جدیدی از دانشجویان وارد دانشگاههای کشور می شوند و امید است که ورود آنها، فضاهای جدیدی را در دانشگاه های کشور بیآفریند و بر توان جنبش دانشجوئی بیافزاید.
هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بار دیگر فرا رسیدن اول مهر ماه را به همه ایرانیان تبریک می گوید و آرزو دارد که با تلاش همه ما ایرانیان آزادیخواه روزی فرا رسد که ما اول مهر را شادتر و سرشار از امید در ایرانی آزاد و آباد جشن گیریم، کودکان کشورمان با زبان مادری و به تعالی دانش در میهن مان به عنوان بخشی از جهان به هم پیوسته همت کنیم.

هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
31 شهریور 1387