اعلاميه هيئت سياسی-اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
به مناسبت آغاز سال تحصيلى ۸۶-۸۵

تداوم نارسائی‌ها در مدارس، اختناق بيشتر در دانشگاه‌ها

فردا اول مهر، ميليون‌ها کودک، نوجوان و جوان ايرانى با شوق و ذوق و آرزوى فراوان به مراکز تحصيلى می‌روند تا با رشد شخصيت و توانائی‌هاى خود به بهترين اشکال، خود را براى يک زندگى فعال و با نشاط در جامعه، بيش از پيش آماده کنند. آنان مطابق مقاوله‌نامه‌هاى بين‌المللى حق دارند علاوه بر آموزش ابتدائى اجبارى و رايگان، از کيفيت آموزشى مطلوب و امکان ادامه تحصيل تا بالاترين مدارج برخوردار باشند. با اين حال در کشور ما، هنوز ده‌ها و چه بسا صدها هزار کودک از امکان ورود به مدرسه محروم هستند.
مطابق آمار رسمى حکومت جمهورى اسلامى که به يونيسف ارائه شده است، حدود شش در صد کودکان تحصيلات ابتدائى را به پايان نمی‌رسانند و بيش از ۱۵ درصد مردان و ۳۰ درصد زنان کشور کماکان بيسواد هستند و هنوز هم هر ساله بيسوادان تازه‌اى به جمعشان افزوده می‌شود.
در کشور ما که مليت‌ها و اقوام مختلفى زندگى می‌کنند. کودکان مليت‌ها و اقوام غير فارس، در اول مهر ماه از تحصيل به زبان مادرى خود محروم هستند. کودکانى که از بدو تولد به‌زبان مادرى خود، تکلم کرده‌اند. تا سن قانونى رفتن به مدرسه در محيط زندگى و خانواده به همين زبان صحبت کرده‌اند. اين کودکان که مجبور می‌شوند از بدو رفتن به مدرسه فقط به زبانى غير از زبان مادريشان آموزش ببينند، فشار روانى مضاعفى را متحمل می‌شوند که در پيشرفت تحصيلى آنان و رويگردانى از مدرسه و تحصيل، تاثير چشمگيرى دارد.
آمارى که از آن ياد شد، متاسفانه با آمار بسيارى از کشورهاى فقير جهان برابرى می‌کند، در حالی‌که به يمن درآمدهاى حاصل از فروش نفت و ديگر منابع طبيعى کشورمان، با اندکى تدبير و حداقلى از برنامه‌ريزى می‌شد در مدتى کوتاه، چنين مشکل اجتماعى را از مدت‌ها پيش برطرف کرد، وليکن بنيادگرايان حاکم بر سرنوشت مردم کشور ما، سوداهاى ديگرى را در سر می‌پرورانند و در راستاى اهداف غيرمردمى و نامتعارفشان، سرمايه‌هاى کشور را به جاى صرف براى حل معضلات دردناک اجتماعى، در راه پروژه‌هاى ماجراجويانه، بلندپروازانه و بدون آينده‌اى چون توليد آب سنگين اراک و امثال آن به هدر می‌دهند.
حکومتگران جمهورى اسلامى با اين آرزو که به اهداف تعيين‌کرده‌ى خود برسند، کوچکترين ندا و حتا نجواى نارضايتى را بر نمی‌تابند و از اين رو پس از تعطيل تعدادى از نشريات مستقل، دانشگاه‌ها را هدف گرفته‌اند. به دنبال گلايه احمدی‌نژاد از تسلط نيروهاى سکولار در دانشگاه‌ها، موج سرکوب تازه‌اى در دانشگاه‌ها آغاز شده است. علاوه بر تداوم برکنارى و بازنشسته کردن اجبارى و زودرس استادان، حدود ۲۰۰ نفر از دانشجويان به کميته‌هاى انضباطى معرفى گرديده‌اند، تعدادى از نشريات دانشجوئى توقيف شده‌اند، فعاليت تعدادى از تشکل‌هاى دانشجوئى و کانون‌هاى فرهنگى با ممانعت يا محدوديت روبرو گشته است و مهم‌تر از همه براى تعدادى از دانشجويان احکام محروميت از تحصيل صادر شده و از ثبت نام ده‌ها تن از فعالان دانشجوئى پذيرفته‌شده در آزمون مقطع فوق ليسانس خوددارى شده است. ميزان چنين اقداماتى در حدى است که با تداعى رويدادهاى ارديبهشت ۵۹، می‌توان مشابهت‌هاى فراوانى را در روندهاى کنونى ديد.
هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با تأکيد بر اين‌که آزادى عقيده از بنيادی‌ترين اصول حقوق بشر است و همچنين با اشاره به حق برخوردارى از تحصيلات عالى که در ماده ۲۸ پيمان‌نامه جهانى حقوق کودک تصريح شده است و جمهورى اسلامى نيز موظف به اجراى آن است، خواهان لغو کليه احکام محروميت از تحصيل دانشجويان دگرانديش و ثبت نام فورى تمامى پذيرفته‌شدگان در آزمون مقطع فوق ليسانس می‌باشد. حق ايجاد تشکل‌های صنفی و سياسی دانشجوئی و فعاليت در آن نيز از حقوق مسلم دانشجويان است. ما وجود چنين تشکل‌هايی را برای ارتقای کيفی و رشد همه‌جانبه دانشجويان ضروری می‌دانيم و از ابتکارات دانشجويان در ايجاد تشکل‌های جديد و يا بازداری از تعطيل تشکل‌های موجود پشتيبانی می‌کنيم. حضور متشکل دانشجويان در اين نهادها، هم برای تأمين حق مشارکت آنان در اداره دانشگاه‌ها ضرورت دارد و هم امکانات ايشان را برای حذف دخالت عوامل غير دانشگاهی همچون نيروهای نظامی-امنيتی را که جسارت حضور علنی در دانشگاه‌ها را پيدا کرده‌اند، افزايش می‌دهد.
ما همچنين خواهان آنيم که در راستاى اعتلاى هرچه بيشتر آموزش در کشورمان، امکان تحصيل چندزبانه (حداقل دو زبان) به شمول زبان مشترک فارسى و زبان اقوام و مليت‌هاى کشورمان از نخستين سال تحصيل فراهم گردد. همه کودکان ميهن ما حق دارند به زبان مادرى خود که از نخستين سال‌هاى زندگى در خانواده و محيط زندگی‌شان فراگرفته‌اند، آموزش ببينند و آگاهی‌هاى خود را ارتقاء دهند.

اميدواريم سال نو تحصيلى، سال فائق آمدن دانش‌آموزان و دانشجويان بر محدوديت‌هايى باشد که در برابرشان قرار گرفته است تا آنان بتوانند از تمام امکانات و استعدادهاى خويش براى تحصيل دانش بيشتر و کسب بينش عميق‌تر، به عنوان سازندگان ايران آزاد و آباد فردا بهره‌مند شوند.

هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۳۱ شهريور ماه ۱۳۸۵