اعلامیه گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مردی از تبار زحمتکشان ایران زمین دیده از جهان فروبست
رفیق حسن یونسی فعال برجسته‌ و باسابقه‌ جنبش سندیکایی دیده‌ از جهان فرو بستحسن یونسی آخرین رییس هیات مدیره سندیکای کارگران کفاش دوشنبه شب 25/9/1387 براثر ابتلای به سرطان در شصت وپنج سالگی درگذشت.
پیکر رفیق حسن یونسی در میان اندوه بیکران خانواده و دوستانش در روز سه شنبه در خاک سرد گورستان بهشت زهرا آرمید .
زنده یاد حسن یونسی سه ساله پایان عمر پرزحمتش را، در حالی که بازنشست شده بود، به شدت کار می کرد تا آنجا که از عفریتی که در جانش رخنه کرده بود غافل ماند و سرانجام و به ناچار دست ازکار کشید.
رفیق حسن درگفتگویی در سال 1380 در ماهنامه «اندیشه جامعه» چنین گفته بود: «تمام تلاشم این است که هزینه زندگی خود و فرزندانم را تهیه کنم حتی نتوانسته ام به مسایل صنفی و اجتماعی فکر کنم، چون هزینه کمرشکن زندگی نمیگذارد از روی چارپایه کار سر بلند کنیم و ببینیم اطرافمان چه خبر است. در حالی که چه قبل وچه بعد از انقلاب من از فعالان صنف و عضو هیات مدیره سندیکای کفاش بودم ودر طول هفته دایم چه به دنبال شکایت کارگران و حل اختلاف در ادارات یا اتحادیه کارفرمایان،چه درمحل سندیکا ساعتها فعالیت داشتم.»
رفیق حسن با همه سختیها و رنجها، آن چنان که شایسته یک کارگر مبارز است در هر زمان که لازم بود در کنار سایر دوستان سندیکایی از تلاش برای بازتولید روحیه مبارزاتی در میان کارگران خودداری نمی کرد. کوششهای هوشیارانه اش در بزرگداشت جشنهای اول ماه مه (روز جهانی کارگران) به ویژه سهم قابل توجه و بیدریغ اش در برگزاری اول ماه مه در تالار یاقوت که نقطه عطفی در عبور کارگران ازفضای پلیسی و اختناق پس از سرکوبهای طولانی و بیرحمانه کارگران بود، هرگز فراموش نخواهد شد.
کارگروه‌ کارگری سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) درگذشت رفیق حسن یونسی را به‌ خانواده‌،دوستان،رفقا و همه‌ فعالین جنبش کارگری تسلیت می گوید و خود را در این غم شریک می داند. ما مطمئن هستیم که‌ راه حسن همچنان تا پیروزی نهایی توسط رفقا و همرزمان او تداوم خواهد یافت.
زنده‌ و توانا باد جنبش کارگری!
پیروز باد مبارزه‌ کارگران و مزدبگیران برای کسب حقوق سندیکایی!

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
28 آذر ماه‌ 87