اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تهديد و توطئه عليه فعالين دانشجوئی دانشگاه شيراز را محکوم می‏کنيم!


دانشجويان در سالگرد 16 آذر عليه استبداد و جو پادگانی در دانشگاه های کشور بلند شدند و اعلام کردند: "آمده‏ايم تا بگوئیم هر چند چکمه های استبداد روی گلوی ما باشد، نمی گذاریم که حراست جای خالی ساواک را پر کند. آمده ایم تا بگوئیم که اگر دانشگاه را زندان کنند، ما زندان را دانشگاه می کنیم."
دانشجويان در تهران و شيراز انتقادهای خود را متوجه ولی فقيه نمودند. در تهران آنها شعار دادند: "سید علی پینوشه، ایران شیلی نمی شه!" در شيراز يکی از دانشجويان گفت: "اگر آیت‌الله خامنه‌ای دیکتاتور نیست، چرا اجازه داده نمی‌شد در مورد وی نظرسنجی کنیم. اگر خامنه‌ای پیرو امام علی است، چرا در سفر وی به استان فارس این همه ریخت و پاش و تشریفات وجود داشت". این دانشجو که برادرش را در جنگ از دست داده است، گفته بود: "برادر من برای خامنه‌ای شهید نشد، بلکه در راه آزادی و وطن شهید شد." 
حکومتگران بر اين تصور باطل بودند که گويا توانسته‏اند با توطئه و سرکوب صدای اعتراض دانشجويان را خاموش سازند. اما برآمد دانشجويان در 16 آذر نشان داد که جنبش دانشجوئی همچنان زنده و پويا است و استبداد قادر نيست که صدای اعتراض دانشجويان را خاموش سازد. 
شرکت پرشور دانشجويان دانشگاه شيراز در گردهمائی 16 آذر و در سخنرانی علی لاريجانی و انتقادات آنان از علی خامنه‏ای و احمدی نژاد، نگرانی حکومتگران را برانگيخته است. نيروهای شبه نظامی درون دانشگاه، نهادهای امنيتی و مسئولين دانشگاه دست به دست هم داده‏اند تا دانشجويان فعال را سرکوب کنند. آنها می‏خواهند همان سناريوی دانشگاه اميرکبير را در دانشگاه شيراز پياده کنند. دانشجويان وابسته به تشکل‌های حکومتی دانشگاه شیراز (بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی و انجمن اسلامی مستقل دانشگاه شیراز) در مسجد دانشگاه شیراز بست نشسته‏اند و انتقاد از علی خامنه‏ای را به عنوان "هتک حرمت گستاخانه به شهدا، توهین به مقدسات و اهمال مسئولین" قلمداد کرده و دانشجويان منتقد را به قتل تهديد نموده‏اند. خبرگزاری‌های حکومتی نظير "رجانيوز" و "شبکه خبر دانشجو" نيز در چند روز گذشته عليه دانشجويان منتقد دانشگاه شيراز به جوسازی پرداخته‏اند. کميته انضباطی دانشگاه هم دست به کار شده و ۷ تن از دانشجويان را احضار کرده است. 
اما اين اقدامات نتوانسته است فعالين دانشجوئی دانشگاه شيراز را به سکوت وادار سازد. آنها اعلام کرده‏اند: "ما فعالان دانشجوئی دانشگاه شیراز، به مقامات دانشگاه و استان و نیز مقامات ارشد کشور که تا کنون در جریان سناریوی در حال اجرا در دانشگاه شیراز قرار گرفته‌اند، اخطار می‌کنیم که روند پرونده سازی و سرکوب مخالفان باید خاتمه یابد، در غیر این صورت مسئولیت هرگونه اقدام احتمالی نظیر تحصن و اعتصاب غذای نامحدود بر عهده‌ آنان خواهد بود."
ما تهديد به قتل فعالين دانشجويان دانشگاه شيراز و توطئه نهادهای امنيتی عليه آنها را محکوم و بار ديگر همبستگی خود را با جنبش دانشجوی اعلام می‏کنيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۲۸ آذر ۱۳۸۷ (۱۸ دسامبر ۲٠٠۸)