اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

از تشکيل "شورای ملی صلح" حمايت می‌کنيم!


خانم شيرين عبادی امروز دوشنبه در گفتگو با رسانه ها، خبر تشکيل "کميته موقت صلح" را اعلام کرد. در همين رابطه در نشستی که در محل کانون مدافعان حقوق بشر در تهران با شعار "جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری" برگزار شده بود، بيانيه کميته قرائت گرديد. در بيانيه گفته شده است: "کمیته موقت صلح پیشنهاد می کند، نشستی برای تشکیل شورای ملی صلح به عنوان جنبش اجتماعی صلح دوستان ايران جهت مقابله با خطرهای تهدید کننده صلح در ایران تشکیل شود. بی تردید شورای ملی صلح می تواند با همبستگی با همه جنبش های صلح طلب جهان، صدای صلح دوستی مردم ایران را به گوش همه جهانیان برساند، تا خطرات تهدید کننده صلح را محدود کند." و اضافه گرديده است: "ما بر این باوریم چنین شورایی می تواند هر گونه عمل تهدید کننده صلح از جانب نیروهای خارجی را محکوم نموده و از جمهوری اسلامی بخواهد که با پذیرش قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد وعمل به تعهدات ومیثاق های بین المللی زمینۀ تهدید صلح را از میان بردارد."
خانم شيرين عبادی در مصاحبه با رسانه ها از همه ايرانی ها در خارج و داخل کشور دعوت کرده است که به "کميته موقت صلح" بپيوندند و زمينه تشکيل شورای ملی صلح را فراهم کنند.
ما از اقدام خانم شيرين عبادی برای تشکيل "کميته موقت صلح" استقبال کرده و آمادگی خود را برای شرکت در تشکيل "شورای موقت صلح" اعلام می داريم. ما همانند "کميته موقت صلح" هر گونه عمل تهديد کننده صلح از جانب نيروهای خارجی را محکوم کرده و بر اين باوريم که در حال حاضر کليد کاهش بحران هسته ای و دفع خطر جنگ در دست جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی بايد با دوری جستن از سياست های ماجراجويانه و با پذيرش قطعنامه های شورای امنيت و تعليق غنی سازی اورانيوم، بهانه را از دست نيروهای افراطی واشنگتن گرفته و از وقوع جنگ جلوگيری نمايد. جنگ برای کشور ما فاجعه بار خواهد بود.
چنان که در بيانيه شورای مرکزی سازمان آمده است ما همانند "کميته موقت صلح" بر پيوند مبارزه عليه جنگ و مبارزه برای صلح، آزادی و حقوق بشر و دمکراسی تاکيد داريم و بر اين باوريم که تامين آزادی، رعايت حقوق بشر و استقرار دمکراسی در کشور و تامين رفاه و معيشت مردم، می تواند خطر جنگ را کاهش داده و به همبستگی مردم در مقابل نيروهای تجاوزگر بيافزايد.
اميد است که اقدام خانم شيرين عبادی با حمايت و استقبال گسترده نيروهای آزاديخواه و صلح طلب مواجه شود. بدون ترديد همبستگی نيروهای آزاديخواه و صلح طلب می تواند در کاهش خطرات تهديد کننده صلح موثر افتد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
28 آبان سال 1386 ـ 19 نوامبر 2007