اعلامیه کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت


به مناسبت در گذشت رفیق یعقوب مهدیون مبارز و فعال برجسته جنبش سندیکایی و کارگری ایران!

با اندوه و تاسف بسیار اطلاع یافتیم که رفیق یعقوب مهدیون مبارز و فعال برجسته و با سابقه جنبش سندیکایی و کارگری کشورمان که تمام عمر خود را صرف مبارزه برای بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی کارگران کرده بود، در سن 78 سالگی در شهر تبریز ، جهان را بدرود حیات گفت.
رفیق مهدیون فعالیت سیاسی و سندیکایی خود را از دوران جوانی با فعالیت در سندیکای کارگران کفاش آغاز کرد و تا قبل از مرگ هنوز دبیر سندیکای کارگران کفاش ، عضو هیئت موسسان سندیکاهای کارگری، عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان و دبیر کانون بازنشستگان شهر کرج بود.
وی بخاطر فعالیت های سندیکایی و اجتماعی، بارها در طول دوران فعالیت ده ها ساله خود بازداشت و یا از کار اخراج گردید و در این راه متحمل رنجهای بسیاری گردید، اما هیچ یک از این نا ملایمات و رنجها نتوانست برعزم و اراده استوار این مبارز پیگیر و پرشور راه عدالت و آزادی فائق آید و او را از راه و هدفی که دنبال می کرد مایوس و منفعل نماید. او مبارزی بود باتجربه، آگاه، منعطف که در گردآوری امکانات و نیروها و همچنین عملی کردن ایده هایش بسیار توانا و کار آمد بود. و پس از هر حمله و تعرضی که به سندیکاها و فعالین می شد او همواره جزو اولین کسانی بود که پنهان و آشکار دست به کار می شد و با گردهم آوردن فعالینی که جان سالم بدر برده بودند مجددآ فعالیت های سندیکایی را به جریان می انداخت. در ادامه همین تلاش بود که توانست بار دیگر با کمک دیگر فعالین با تشکیل هیئت موسسان سندیکاهای کارگری و تشکیل کانون کارگران بازنشسته شرایط را برای احیاء و تشکیل مجدد سندیکاهای کارگری فراهم آورد. او با آموزش کارگران جوان و فعال نمودن آنها در فعالیت های سندیکایی و انتقال تجربیات نسل های پیشین مانع گسست میان فعالین نو پا و فعالین پیشین گردید.
رفیق مهدیون علیرغم کهولت سن و بیماری قلبی حتی به اصرار یاران و همرزمان نزدیک خود تا آخرین لحظه حیات حتی برای لحظه ای دست از تلاش و مبارزه برنداشت و در پاسخ به همرزمان خود می گفت، وقتی جوانان آمدند و این پرچمی را که ما سالها برافراشته نگاه داشته ایم از ما گرفتد من با خیال آسوده دنبال کار خودم می روم.
به هنگام خاک سپاری رفیق مهدیون در شهر کرج و در مراسم هایی که در مسجد نور در محل سندیکاهای خبازان و در سازمان تامین اجتماعی به منظور ارج گذاری و گرامی داشت این رهبر برجسته سندیکایی تشکیل شده بود به غیر از کارگران و فعالین پیش کسوت سندیکایی عده زیادی از فعالین جوان سندیکایی نیز برای تجلیل از معلم خود حضور یافته بودند.
علاوه بر خاطرات مهدیون که بوسیله یکی از همرزمان او برای انتشار ضبط گردیده است، مقالات منتشر نشده ای نیز از وی به جای مانده که امید است به همت هیئت موسسان سندیکاهای کارگری چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار گیرد .
کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت در گذشت یعقوب مهدیون را به خانواده ایشان، هیئت موسسان سندیکاهای کارگری و کانون کارگران بازنشسته و به همه فعالین و علاقه مندان جنبش سندیکایی و کارگری تسلیت گفته و خود را در غم از دست دادن این مبارز با همه آنها سهیم می داند.

پرچمش بر فراز و راهش پر رهرو باد
کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت
17 اوت 2005 برابر با 28 مرداد ماه 1384 شمسی