گروه کار حقوق بشر سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)


نماینده عالی سیاست مشترک خارجی و امنیتی شورای اتحادیه اروپا ـ خاویر سولانا

آقای سولانای محترم
متأسفیم به اطلاع شما برسانیم که علیرغم تعهد مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران به عدم سنگسار، حقوق بشر از طرف این رژیم بارها زیر پا گذاشته شده است و همچنان زیر پا گذاشته می شود. آقای جعفر کیانی در تاریخ 5 ژوئیه سنگسار شد و خانم مکرمه ابراهیمی در انتظار اجرای حکم سنگسار خود به سر می برد.
در ایران، حکم اعدام عموما در پی دادگاههای غیرعادلانه اعلام و اغلب در ملا عام به اجرا گذاشته می شود. در ایران، قانون میثاق بین المللی که حکم اعدام را به "جرائم بسیار جدی" محدود می کند نادیده گرفته می شود. طبق ماده ششم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، "در کشورهائیکه حکم اعدام در آنها ممنوع نشده است، این حکم باید فقط به جنایات بسیار جدی محدود شود".
سنگسار تنبیهی غیرانسانی، تحقیرآمیز و ناقض ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد است، که به تصویب کثیری از کشورها از جمله ایران رسیده است. طبق این ماده "هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتار و تنبیه خشن، غیرانسانی، و تحقیرآمیز قرار گیرد". بیشماری از نهادهای سازمان ملل متحد، از جمله کمیته ضدشکنجه خواستار لغو تنبیه بدنی شده اند.

آقای سولانای محترم
ما بر این باوریم که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای موجودیت خود در مقابل نقض مکرر حقوق بشر از طرف جامعه جهانی مورد مؤاخذه جدی قرار نگرفته است. رژیم جمهوری اسلامی نباید اعمال غیر انسانی خود را با فراغ بال و بدون مواجه شدن با مانع جدی جامه عمل بپوشاند و جامعه جهانی نباید چشم های خود را بر جنایت های این رژیم ناقض حقوق بشر ببندد. ما بر این باوریم که کشورهايی نظیر اعضای اتحادیه اروپا، کانادا، کشورهای اسکاندیناوی باید با اعمال فشار جدی بر رژیم جمهوری اسلامی خواهان پایان اعمال غیرانسانی آن علیه مردم شوند.
با ابراز نگرانی عمیق از وقایع اخیر، از شما میخواهیم از مقامات جمهوری اسلامی بخواهید بی درنگ مجازات اعدام را لغو و بعنوان اولین قدم، لغو سنگسار را به رسمیت بشناسند.

با احترام
گروه کار حقوق بشر سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
17 جولای 2007