اعلاميه هيئت سياسی-اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

فاجعه جنگ لبنان، جنايات اسرائيل و حزب‌الله، ماجراجويی‌هاى جمهورى اسلامى!


سپيده‌دم روز يکشنبه ٢٥ تيرماه، جنگ هوايى اسرائيل عليه جنوب لبنان وارد پنجمين روز خود شد. جنگى که تاکنون بيش از صدنفر قربانى غيرنظامى برجاى گذاشته و صدها نفر را زخمى و معلول کرده است. به دو شهر بندرى بيروت و طرابلس آسيب‌هاى زيادى وارد آمده و جاده‌ها، پل‌ها و ديگر تأسيسات ترابرى لبنان تاحد ويرانى تخريب شده‌اند. لبنان جنگ‌زده، همچون سالهاى دو دهه پيش، نام منطقه فاجعه به خود گرفته و روند خروج اتباع کشورهاى ديگر دوباره آغاز شده است.
نيروهاى حزب‌الله مستقر در جنوب لبنان نيز که با گروگان‌گرفتن دو سرباز اسرائيلى و حمله موشکى به مناطق شمال اسرائيل، دستآويز لازم براى آغاز جنگ از سوى اسرائيل را فراهم آورده بودند، در حال حاضر به موشک‌پرانى عليه شهرهاى اسرائيل ادامه مى دهند که تنها در شهر حيفا به مرگ بيش از ده نفر منجر شده است.
تا به امروز هيچ نشانه‌اى مبنى بر پايان تعرضات نظامى ديده نشده است. همه چيز حکايت از آن دارد که دولت اسرائيل در صدد اجراى يک برنامه معينى است. اين دولت، شرايط بين‌المللى و داخلى را براى از نفس‌انداختن شبه‌نظاميان حزب الله مستقر در جنوب لبنان فراهم يافته و برآنست که با قطع راههاى تدارکاتى آنان، مانع از تسليح آنها توسط سوريه و جمهورى اسلامى شوند. در حاليکه نخست‌وزير لبنان چندين‌بار تقاضاى آتش‌بس فورى کرده و خواستار دخالت فورى سازمان ملل متحد شده است، اما تل‌آويو کمترين وقعى به اين خواست نگذاشته و بمباران جنوب لبنان را تا رسيدن به اهداف کامل خود در دستور کار خويش قرار داده است.
فاجعه لبنان در کنار تلفات انسانى بسيار و ويرانی‌هاى گسترده، چشم‌انداز صلح در خاورميانه و بين اسرائيل و فلسطينی‌ها را که پيش‌از اين نيز تيره بوده است، در تيرگى بيشتر نشانده و وخامت بيشتر بحران در ابعاد وسيع‌تر آن را باعث شده است. تصادم منافع قدرت‌ها در اين کانون بحران، مزيد بر زياده‌خواهی‌هاى دولت اسرائيل، مانع از پيشرفت روند صلح در خاورميانه مى شود. نفوذ جمهورى اسلامى در حزب‌الله مستقر در جنوب لبنان تا آنجا هست که به اين ارزيابى ميدان ميدهد که گروگان‌گيرى ماجراجويانه اخير حزب‌الله لبنان و در ادامه آن موشک‌پرانی‌ها به شمال اسرائيل با تشويق جمهورى اسلامى صورت گرفته و اين حکومت ماجراجو از نفوذ خود بر جريان‌هاى بنيادگراى فلسطينى و لبنانى استفاده مى کند تا به عنوان وسيله از آنها در موضوع بحران هسته‌اى بهره گيرد.
همزمانى اقدام حزب‌الله لبنان در گروگان‌گيرى دو سرباز اسرائيلى و شليک موشک به شهرهاى شمالى اسرائيل، با توسل جمهورى اسلامى به وقت کشى در پاسخ‌گويى به پيشنهادهاى جامعه بين المللى، امکان تقويت چنين شائبه اى را بيش از پيش فراهم مى آورد. در حالى که تشبثاتى از ايندست، نه تنها عليه منافع فلسطينی‌ها و به سود افراطيون در اسرائيل و حامى آنها دولت آمريکا تمام مى شود بلکه کشور ما را نيز در معرض مخاطرات پيش‌بينی‌ناپذير قرار مى دهد. يک‌هفته پيش هيچکس تصور نمى کرد که آتش جنگ مهيب ديگرى در خاورميانه شعله‌ور شود و معلوم نيست که در آينده نزديک مشابه چنين فاجعه‌هايى عليه کشور ما صورت نگيرد. اوضاع پيش‌آمده، سخت نگران‌کننده و هشداردهنده است.
ما ضمن محکوم‌کردن جنايات دولت اسرائيل عليه شهروندان لبنان و فلسطين، با تقبيح ماجراجويی‌هاى حزب‌الله لبنان و ديگر جريان‌هاى بنيادگرا در منطقه، خواهان قطع فورى اين تعرضات و ماجراجويی‌ها، دخالت فعال سازمان ملل متحد در فاجعه پيش‌آمده، آتش بس فورى و آغاز سريع مذاکرات صلح بين اسرائيل و دولت خودمختار فلسطينى هستيم. ما با دخالت‌ و ماجراجويى جمهورى اسلامى در جنوب لبنان و فلسطين قاطعانه مخالفيم و بارديگر همه ايرانيان صلح‌خواه و آزادی‌خواه را به اعمال فشار عليه جمهورى اسلامى براى پاسخ‌گويى هرچه سريع آن به خواست جامعه جهانى فرا مى‌خوانيم. منافع و مصالح مردم ايران، حل ديپلماتيک و مسئولانه بحران هسته‌اى و قطع ماجراجوئى جمهورى اسلامى در روند صلح خاورميانه را ايجاب مى‌کند.

هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
٢٦ تيرماه ١٣٨٥