پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

به دومین همایش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران!

دوستان گرامی، خانم‌ها و آقایان!
برگزاری دومین همایش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران را به شما، همه دوست‌داران اتحاد جمهوری‌خواهان و کوشندگان راه آزادی و دموکراسی در ایران شادباش می گوییم. ما صمیمانه آرزوی کامیابی شما را داریم و امیدواریم که این همایش بتواند با اتخاذ تصمیمات ضرور، زمینه‌های همکاری و اتحاد طیف‌های جمهوری‌خواهان را غنی‌تر سازد.
دوستان گرامی!
گردهم‌آیی شما با رویدادهای سیاسی مهم در کشور مصادف است و ایران لحظات بسیار حساسی را سپری می کند. اعتراض گسترده مردم به انتخابات فرمایشی، حمایت همه‌جانبه از حرکت اعتراضی زندانیان سیاسی، تظاهرات کم‌سابقه زنان برای دفاع از برابرحقوقی و رعایت حقوق بشر، مبارزه کارگران برای ایجاد سندیکاها و پشتیبانی شجاعانه دانشجویان از مبارزه اقشار و طبقات مختلف، فضای جامعه را دگرگون کرده‌اند. اکنون، اعتماد به نفس مردم برای تعرض سیاسی علیه حکومت تقویت شده و اقشار مختلف تمامیت و کلیت رژیم را پی‌گیرانه هدف گرفته‌اند. امروز در ایران خواست تغییر قانون اساسی و تغییر بنیادین ساختار قدرت نه یک گفتمان محدود، که یک مطالبه همگانی است. در چنین شرایطی، هیچ امری مهم‌تر از سازماندهی نیروی جمهوری‌خواه در برابر استبداد دینی و شکل‌دهی آلترناتیو دموکراتیکی که بتواند خلاء رهبری سیاسی را پر کند، پیش روی ما قرار ندارد. به همین اعتبار انتظار می رود که همایش جمهوری‌خواهان با وقوف به اوضاع حساس سیاسی کشور و مسئولیت سنگینی که متعهد به انجام آن شده است، به نوبه خود بکوشد تا در عرصه سیاسی و سازمانی، تصمیمات راهگشایی جهت بسترسازی اتحاد وسیع جمهوری‌خواهان و ایجاد آلترناتیو دموکراتیک اتخاذ کند.
اتحاد جمهوری‌خواهان از همایش برلین تا کنون برای آن که استقبال بخش‌های وسیع‌تری از نیروهای جمهوری‌خواه را جلب کند، گام‌های چشم‌گیری را جهت ابهام‌زدایی و شفاف‌کردن سیمای خود برداشته است و ما امیدواریم که بی‌تزلزل، در همین سمت و با گام‌های بزرگتر پیش برود. آرزوی ما این است که همایش اتحاد جمهوری خواهان بتواند در عرصه سیاست‌گذاری،از آن به عنوان اپوزیسیون جمهوری‌خواه سیمایی روشن‌تر و قابل لمس‌تری ارائه دهد.
دوستان گرامی!
برخورداری از انسجام و ایجاد تشکلی کارآمد، از الزامات یک مبارزه هدف‌مند، طولانی و پرتحرّک است و هیچ اتحادی بدون درجه معینی از سازماندهی و تشکل قادر به اقدام نیست. تجربه نوین اتحادهایی چون اتحاد جمهوریخواهان ایران به مثابه اتحادی از افراد با گرایش های اجتماعی و پیشینه های سیاسی متفاوت، دستیابی به توازنی از انسجام و کارایی از سویی و استقرار و بسط مناسبات درونی آن بر پایه اتحادی دموکراتیک از سویی دیگر را به چالشی جدی تبدیل می کند. آرزو و انتظار ما این است که همایش شما موفق به ارایه پاسخی در خور و آموزنده در این عرصه شود و درست از همین طریق به تقویت زمینه های همکاری و اتحاد بین طیف های جمهوری خواهان دموکرات خدمت کند.
به باور ما مشکل جنبش دموکراسی و خلاء آلترناتیو دموکراتیک ، با غلبه بر پراکنده‌گی تشکل‌های عملاً موجود و همکاری و اتحاد فرارونده میان این تشکل‌ها حل خواهد شد.
ما باردیگر برای همایش شما موفقیت آرزو می کنیم و دست اتحاد شما و عموم نیروهای جمهوریخواه دموکرات را در مبارزه برای استقرار دموکراسی در ایران می فشاریم.

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
٢٦خرداد سال یکهزار و سیصدوهشتاد وچهار شمسی