اعلامیه هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

یورش وحشیانه به خانواده‌های زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم!

مقامات جمهوری اسلامی نتوانستند تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین را برای چند روز دیگر تحمل کنند. روز چهارشنبه، مأموران انتظامی با حمله وحشیانه به تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی، آنها را زیر ضرب و شتم قرار داده و با راندن آنان از محل تحصن، تعدادی را مجروح و چند نفر را بازداشت کردند.
این تحصن که یک‌هفته ادامه داشت در حمایت از زندانیان سیاسی صورت گرفته بود. خانواده‌های متحصن‌شده در برابر اوین خواهان آزادی زندانیان سیاسی و در درجه نخست رفع تضییقات متعدد نسبت به زندانیان سیاسی بودند. این تحصن به ویژه خواستار آزادی بی‌درنگ دکتر ناصر زرافشان بود که اکنون نزدیک به دو هفته است در اعتصاب غذا به‌سر می برد و حال عمومی وی رو به وخامت نگران‌کننده گذاشته است.
تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی در اعتراض به زندان‌بانان و همبستگی با زندانیانی که نزدیک به دو هفته است در اعتصاب غذا به‌سر می برند، حمایت وسیع آزادی‌خواهان ایران و افکار عمومی جهان را برانگیخته است. صدور اطلاعیه از سوی چهار سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق بشر که در آن آزادی همه زندانیان سیاسی خواسته شده است، نتیجه این تحصن پرشور و تلاش همه ایرانیان آزادی‌خواه در داخل و خارج کشور است که با اعلام همبستگی، با اعتصاب غذا و ارسال نامه به نهادهای بین‌المللی، با تحصن و راه‌پیمایی در کشورهای مختلف جهان، توجه افکار عمومی جهان را به واقعیت زندان‌های ایران برانگیخته‌اند. رژیم سرکوب‌گر و فریب‌کار جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات فرمایشی خود، می کوشید که با مسکوت‌گذاشتن اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و تحصن خانواده‌ها روز ۲۷ خرداد را پشت سر بگذارد و آنگاه یورش به این تحصن را سازمان دهد. اما ابعاد وسیع حمایت از زندانیان سیاسی و طرح این اعتراض در مقیاس ملی و جهانی، مقامات رژیم را واداشت که با یورش وحشیانه به تحصن، موضوع را به اصطلاح تمام‌شده اعلام کنند. این در حالی‌ست که اعتصاب غذای زندانیان سیاسی هم‌چنان ادامه دارد و خانواده‌های آنان اعلام کرده‌اند که به تحصن اعتراضی خود در اشکال دیگر ادامه خواهند داد.
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن اعلام مجدد همبستگی خود با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان، و با تکرار خواست خود مبنی بر آزادی فوری دکتر ناصر زرافشان که به معالجه فوری نیاز دارد و رهایی همه زندانیان سیاسی از زندان، حمله نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به خانواده‌های متحصن‌شده را شدیداً محکوم می کند.

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۲۶ خردادماه ۱۳۸۴