اطلاعیه مطبوعاتی هئیت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

شرکت در انتخابات را تکذیب می کنیم!
موضع ما، هم‌چنان عدم شرکت در انتخابات است!

هم‌میهنان!
روزنامه رسالت در شماره امروز خود اعلام کرده است که سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در انتخابات شرکت می کند. اعلام میداریم که این خبر کذب محض است و همان‌گونه که هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طی بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های متعدد خود اعلام داشته است، موضع رسمی سازمان ما کماکان عدم شرکت در این انتخابات است.

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۲۶ خردادماه ۱۳۸۴ شمسی