اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به سلب حق تحصیلات عالی از اتباع افغان‌ و عراقی اعتراض کنیم!


در شصتمین سالگرد تصویب منشور حقوق بشر اعلام شد که ثبت نام و شركت اتباع افغان و عراقی مقیم ایران در آزمون سراسری پذیرش دانشجو ممنوع شده است. این ممنوعیت از طریق سازمان سنجش آموزش کشور که مسئول برگزاری کنکور سراسری است، اعلام گردیده است. 
جمهوری اسلامی محدودیتهای زیادی را برای تحصیل اتباع افغان ایجاده کرده است. دستاویز مقامات رژیم اسلامی تا کنون اقامت غیرقانونی آنها در ایران بوده است. اما اکنون بر اساس این تصمیم، افغانها و عراقی هائی که به صورت مجاز و قانونی در ایران اقامت دارند نیز نمی توانند در کنکور پذیرش دانشجو در دانشگاه های دولتی ایران شرکت کنند.
تحصیلات عالی جزو حقوق پناهندگی است. جمهوری اسلامی با وجود پذیرش پناهندگی اتباع افغان و عراقی، این حق را از آنها سلب کرده است. در حالی که هزاران ایرانی پناهنده در کشورهای اروپائی در دانشگاه های این کشورها در حال تحصیل هستند. 
در ایران نهادهای مستقلی در دفاع از حقوق پناهندگان وجود ندارند تا علیه تصمیم رژیم اسلامی به اعتراض برخیزند. ضروری است که سازمانهای مدافع حقوق بشر نسبت به سلب حق تحصیلات عالی از اتباع افغان و عراقی مقیم ایران معترض شوند و از کمیساریای عالی پناهندگان بخواهند که جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد تا درهای آموزش عالی را بر روی پناهندگان در ایران بگشاید.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲۵ آذر ۱۳۸۷ (۱۵ دسامبر ۲٠٠۸)