اطلاعيه هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)


در روز انتخابات فرمايشی، برای همبستگی با زندانيان سياسی، اعتصاب غذا می کنيم!


آزادي‌خواهان ايران!
اعتصاب غذای ناصر زرافشان و گروهی از زندانيان سياسی وارد دومين هفته خود شده است. در اين فاصله، گروه‌های ديگری از زندانيان سياسی نيز به اين اعتصاب غذا پيوسته‌اند. اکبر گنجی از همان لحظه معرفی خود به زندان اعلام داشته که به‌طور نامحدود دست به اعتصاب غذا می زند. در خارج از زندان و در دانشگاه‌ها گروه‌های متعددی از دانشجويان مبارز ضمن اعلام همبستگی با زندانيان سياسی، تحصن اختيار نموده‌اند و از خوردن غذا دست کشيده‌اند. حرکت هشيارانه و شجاعانه خانواده‌های زندانيان سياسی در تحصن‌گزيني‌شان جلوی زندان اوين، با پشتيبانی گسترده آزاي‌خواهان روبرو شده است. اين حرکت اعتراضی هم‌چنان ادامه دارد و روز به روز بر دامنه آن افزوده می شود. حضور شخصيت‌های سرشناس آزادي‌خواه و دموکرات در اين تحصن و اعلام هم‌دردی آنان با زندانيان سياسی، هرچه بيشتر به اين حرکت اعتراضی خصلت دموکراتيک می بخشد.در خارج از کشور نيز، موج وسيعی از پشتيبانی و اعلام همبستگی با زندانيان سياسی در اشکال بيانيه‌های احزاب سياسی چه جداگانه و چه مشترک، متينگ‌ها، راهپيمائي‌ها و تظاهرات، تحصن‌ها، اعتصاب غذاها، طومارهای امضاء، نامه به نهادهای بين‌المللی و ديگر ابتکار ات جريان دارد. اکنون افکار عمومی جهان در می يابند که درست در شرايطی که حکومت يک انتخابات فرمايشی را تدارک می بيند، صدای آزادي‌خواهان ايران اساساً نه در پای صندوق‌های رأی که در زندان‌ها و جلوی زندان‌ها اعلام می شود. رأی واقعی روشنفکران، دانشجويان، زنان، کارگران و کارمندان، شهروندان تحت ستم ملی فرهنگی و دينی در قبال انتخابات فرمايشی، رأی به اعتراض ملی عليه ساختار قدرت فقهی و استبدادی است.
هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) در ادامه اعلام همبستگی فداييان خلق با زندانيان سياسی، با همه آنان‌که به اعتراض دست به اعتصاب غذا زده‌اند، و با همه همبسته‌های اعتصاب غذای زندانيان سياسی، اعلام می دارد که روز جمعه، روز انتخابات حکومتی، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. ما با تقدير از اقدام آن تعداد از رفقايمان که از چندين روز پيش اعتصاب غذای خود را شروع کرده‌اند و تصميم دارند تا روز ۲۷ خرداد آن را ادامه دهند، همه اعضاء و دوست‌داران سازمان را به پيوستن به اين حرکت فرا می خوانيم. بگذار صدای همبستگی جنبش اعتراضی آزادی ‌خواهان ايران به استبداد و روش‌های استبدادی آن چه در امر انتخابات و چه در زندان‌ها عليه شهروندان آزادي‌خواه‌مان، هرچه بيشتر رساتر شود.

هيئت سياسی اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
بيست و پنجم خردادماه ۱۳۸۴ شمسی