پيام هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

به کنگره موسس حزب چپ آلمانکنگره موسس حزب چپ آلمان که از وحدت حزب سوسیالیسم دمکراتیک آلمان و آلترناتیو انتخاباتی کار و عدالت اجتماعی ایجاد شده است، در پایان هفته گذشته برگزار شد. از سوی سازمان ما هیئتی در کنگره حضور داشت و پیامی نیز به کنگره داده شده بود. متن پیام در زیر آمده است
.

رفقای عزیز !
از سوی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اراده مشترک حزب چپ؛ حزب سوسیالیسم دمکراتیک آلمان و آلترناتیو انتخاباتی کار و عدالت اجتماعی مبنی بر وحدت در حزب چپ آلمان را به شما اعضای کنگره موسس و تمام اعضای حزب تبریک می‌گوئیم و مراتب تشکر خود را بابت دعوتی که از ما برای شرکت در این کنگره به عمل آوردید، ابراز می‌داریم. ما از ادغام حزب چپ؛ حزب سوسیالیسم دمکراتیک و آلترناتیو انتخاباتی کار و عدالت اجتماعی در حزب جدید و نیرومند چپ در آلمان خشنودیم و آن را تصمیمی مسئولانه در راستای تقویت عنصر عدالت‌‌خواهی می‌دانیم.
چپ ایران تحولات فکری و سیاسی درون چپ اروپایی را با علاقه بسیار دنبال می‌کند. در جهانی که شاهد افزایش هر چه بیشتر امکانات برای ارتباطات و تبادل فکری فراملی است، دیگر اروپا برای ایرانیان مکانی دوردست نیست. نخست آن که هزاران پناهنده سیاسی ایرانی در اروپا و بخش بزرگی از آنان در آلمان زندگی می‌کنند. بسیاری از این پناهندگان هم در حیات سیاسی اروپا و هم در گفتمان میان نیروهای سیاسی ایران شرکت دارند. دوم این که اینترنت، تلویزیون ماهواره‌ای و گسترش مسافرت، به ایرانیان امکان داده است اطلاعات بیشتری درباره روندهای سیاسی اروپا کسب کنند. سوم، بحران‌های کنونی در ایران و پیرامون آن، توجه اروپایی‌ها را به کشور ما جلب کرده است و این امر به نوبه خود انگیزه‌ای برای ایرانیان است تا نگاه نزدیک‌تری به واکنش‌هایی داشته باشند که در اروپا نسبت به تحولات تأثیرگذار بر ایران صورت می‌گیرد.
تلاش فراملی برای جهانی عادلانه‌تر، تلاشی است با ریشه‌های تاریخی که ما را به هم پیوند می‌دهد. چپ، هم در آلمان و هم در ایران، در تاریخی که پشت سر دارد متحمل برخی ناکامی‌ها شده است. ما نیز مانند شما می‌کوشیم از این ناکامی‌ها بیاموزیم. چپ ایران نیز مانند چپ آلمان در دو دهه گذشته، روند گاه بسیار دردناک انتقاد از خود و نوزایی را از سرگذرانده است. در این روند، تجارب کشورهای دیگر برای ما بسیار ارزشمند بوده است. این تجارب، بر غنای باورهای ما به سوسیالیسم دمکراتیک افزوده است. از این رو، ما کماکان پروژه چپ در آلمان را با علاقه بسیار دنبال می‌کنیم. در این رابطه توجه ما به موفقیت‌های اخیر در زمینه تثبیت یک نیروی سیاسی چپ نیرومند در آلمان جلب شده است.
مردم ایران در جستجوی آلترناتیوی در مقابل سلب آزادی و اعمال قیمومیت بر آنان از سوی حکام، در مقابل فساد و بی‌عدالتی اجتماعی و در مقابل ماجراجویی در سیاست خارجی‌اند. ما می‌کوشیم بدین پرسش‌های عاجل سیاست ایران پاسخ دهیم و برآنیم که ایران برای پاسخگویی به این نیازهای مردم نیازمند چپی نیرومند است. به همین دلیل چپ ایران و سازمان ما به عنوان بخشی از آن در اندیشه هم‌گرایی و پیمودن سنجیده راهی است که شما با برگزاری این کنگره پایانی شایسته به آن داده‌اید. بی‌شک روند بنیانگذاری حزب چپ آلمان برای چپ ایران دارای آموزش‌های ارزنده‌ای است.
اما اشتراکات ما تنها به آماج‌های ما محدود نمی‌شود. ما خشنودیم از اینکه شاهدیم چپ آلمان در مورد ایران مواضع مشترکی با ما دارد. ما به اتفاق، مخالف هر گونه رویارویی نظامی در خاورمیانه‌ایم. انتقاد مشترک ما هم متوجه جمهوری اسلامی ایران و سیاست اتمی آن و هم علیه تلاش‌های بخشی از محافل حاکم در غرب و به ویژه در ایالات متحده آمریکاست که می‌کوشند بحران هسته‌ای را بهانه‌ای برای یک جنگ جدید قرار دهند. ما از اینکه شما از مبارزه ما برای رعایت حقوق بشر در ایران پشتیبانی می‌کنید، شادمانیم.
ما نسبت به این امر خوش‌بینیم که افزایش هم‌کاری و تبادل نظر میان چپ آلمان و چپ ایران به هم‌سویی و اتفاق نظر بیش‌تر ما خواهد انجامید و امیدواریم روند بنیان‌گذاری حزب چپ آلمان، در روند شکل‌گيری حزب چپ فراگير در ایران تاثير گذار باشد.
ما برای کنگره شما موفقیت‌ آرزو می‌کنیم. باشد که این کنگره موجب تحرکات گسترده برای سیاست چپ و در مبارزه مشترک همه ما سوسیالیست‌های دمکرات در برابر جهانی‌سازی نئولیبرالی و برای پی‌ریزی جهانی مبتنی بر عدالت اجتماعی شود.

با درودها و همبستگی رفیقانه
هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
پنج‌شنبه 24 خرداد 1386 هجری خورشیدی
(14 ژوئن 2007 میلادی)