اعلاميه گروه کار زنان سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

ضرب و شتم و بازداشت شرکت کنندگان
در تجمع مسالمت آمیز زنان را محکوم می کنیم

جمهوری اسلامی ايران بار ديگر با سرکوب خشن تجمع مسالمت‌آميز زنان در دوشنبه ٢٢ خرداد ١٣٨٥ چهره زن‌ستیز و آزادی‌ستیز خود را به عیان نشان داد. حرکت مسالمت‌آميز زنان نيز مانند اعتراضات دانشجويی، کارگری و هم‌ميهنان ترک‌زبانمان با خشونت تمام سرکوب شد. بار دیگر حکومت تمامیت‌خواهان نشان داد که مهم‌ترين منبع تداوم و ترويج خشونت در جامعه ایران، به خصوص خشونت علیه زنان می‌باشد.
تئوری‌پردازان سرکوب‌گر این بار به این نتیجه رسیده بودند که در سرکوب فعالان جنبش برابر حقوقی زنان در ایران نیز از جداسازی جنسيتی استفاده کنند. به طوری که زنان حمایت‌کننده و شرکت‌کننده در این تجمع باتوم زنان نیروی انتظامی و مردان شرکت‌کننده، باتوم مردان نیروی انتظامی را بخورند. خبر مربوط به این تجمع را هم بار دیگر تحریف کرده در اختیار مردم کشورمان گذاشتند، تیتر کردند "برخورد زنانه با مدافعان حقوق زنان" و خواست زنان را در خواست حق طلاق خلاصه کردند. اعلام کردند که زنان در نظم و امنیت عمومی اخلال ایجاد کردند و این زنان شرکت‌کننده در تجمع مسالمت‌آمیز بودند که برخورد فیزیکی با نیروهای انتظامی داشتند.
حال پس از انتشار اخبار و گزارش‌های شرکت‌کنندگان و شاهدان عینی این تجمع و با وجود عکس‌ها و فیلم‌های چماق و باتوم‌به‌دستان زن و مرد نیروهای انتظامی و ضرب و شتم انفرادی شرکت‌کنندگان در این تجمع توسط گروه‌های چندنفره نیروهای انتظامی، مسئولان نظام از این خشونت گسترده اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
سرکوب يک تجمع مسالمت‌آميز زنان چه از طرف نیروهای انتظامی زن صورت پذيرد و چه از جانب همکاران مردشان، مصداق بارز خشونت عليه زنان است و در جوامع دموکراتیک عاملان و آمران آن مستوجب کیفر می‌باشند.
سران رژيم از بالاترين مقامات حکومتی گرفته تا ماموران واحدهای "انتظامی" و "امنيتی" جمهوری اسلامی، مسئولیت حفظ سلامت و امنیت کلیه اسيرانشان و از جمله بازداشت‌شدگان اخير را به عهده دارند و هرگونه اعمال خشونت علیه آنان چه در محل بازداشت و چه در حین بازداشت مستوجب کیفر دستور دهندگان چنین اعمالی و اجرا کنندگان آن، به حکم مراجع حقوقی معتبر بين‌المللی می‌باشد.
ما خواهان آزادی بی درنگ کلیه بازداشت شدگان ٢٢ خرداد، عذرخواهی رسمی مسئولان اصلی رژيم از کلیه افرادی که در این روز توسط نیروهای سرکوب حکومتی مورد ضرب و شتم واقع شده‌اند و تعهد آنان بر عدم تکرار چنين وقايعی پس از اين و همچنین محاکمه آمران و عاملان این خشونت گسترده علیه شهروندان کشورمان در هر سطحی که باشند، می‌باشیم.

گروه کار زنان
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
٢٤ خرداد ١٣٨٥