اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

احکام اعدام سه فعال کرد را لغو کنيد! 

سه فعال کرد به نامهای فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلی و علی حيدريان در آستانه اعدام قرار دارند. آنها مدتی پيش در شعبه ٣۰ دادگاه انقلاب تهران به اتهام "عضویت در یک حزب مخالف نظام" و "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند. اين احکام عليرغم اعتراضاتی که نسبت به صدور آن صورت گرفته بود، توسط دیوان عالی کشور تائيد شده اند. فرزاد كمانگر در پيام كوتاهی از زندان گفته است: "اين حكم به من ‏ابلاغ شده و مسئولان اجراي احكام و زندان از من خواسته اند تا درخواست عفو بنويسم. اما من اساسا هيچ گناهی ‏مرتكب نشده ام كه درخواست عفو بكنم."‏
فرزاد کمانگر معلم و از فعالان حقوق بشر در ایران است که در مرداد ماه سال ۱٣٨۵ بازداشت و تحت شکنجه های وحشيانه در بازداشتگاههای 209 اوين، اطلاعات کرمانشاه و اطلاعات سنندج قرار گرفت. دادگاه بدوی فرزاد کمانگر در چند دقيقه برگزار شده و در دادگاه به او و وکيلش امکان دفاع داده نشد. به گفته وکیل مدافع این سه فعال کرد "این احکام، احکامی کاملاً امنیتی بوده و قوه قضائیه و دادگاه در صدور آنها دخالتی ندارند و از سوی ارگان های دیگر صادر می شوند".
ما همراه با سازمانهای حقوق بشر و نيروهای آزاديخواه کشور نسبت به صدور حکم اعدام برای سه فعال کرد معترض بوده و خواهان لغو احکام اعدام آنها هستيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
23 تيرماه 1387 (13 ژوئيه 2008)