اطلاعیه‌ی برگزاری کنگره یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)


هم میهنان گرامی!

به آگاهی شما می‌رسانیم که طی چند ماه آتی یازدهمین کنگره‌ی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برگزار خواهد شد.
کنگره‌ “بررسی عملکرد نهادهای منتخب کنگره‌ی پیشین”، “بررسی اسناد ارائه شده برای تصویب” و “انتخاب نهادهای مرکزی برای اداره‌ی سازمان تا کنگره‌ی آتی” را در دستور خود خواهد داشت. اسناد پیشنهادی به کنگره برای بررسی و تصویب از سوی دو نهاد، شورای مرکزی و کمیسیون اسناد پایه‌ای منتخب کنگره‌ی دهم، ارائه خواهند شد.
اکنون ارگان‌های سازمان خود را موظف می‌دانند بیش‌ترین کوشش خود را در خدمت برگزاری هرچه پربارتر کنگره‌ی یازدهم سازمان متمرکز کنند. امیدواریم برگزاری این کنگره گامی باشد در راه موثرتر واقع شدن فعالیت فدائیان در مبارزه برای بهروزی مردم ایران، گامی باشد در راه آزادی، دمکراسی، صلح، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم، و در راه هرچه بیشتر گرد هم آمدن نیروهای اپوزیسیون دمکرات و نیروهای عدالت‌خواه کشورمان.
از همه‌ی صاحب‌نظران و فعالان سیاسی و همه‌ی رفقا و دوست‌داران سازمان، درخواست می‌کنیم با فرستادن پیش‌نهادهای خود، ما را در راستای برگزاری پربارتر کنگره‌ی یازدهم یاری دهند.
بادرود و آرزوهای نیک!

هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲۲ بهمن ۱۳۸۷ (۱۰ فوریه ۲۰۰۹)