پيام کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - کنگره بهمن

به زنان کشورمان


نمى‌ايستند و تماشاگر نيستند، تبعيض را به چالش مى‌کشند

براى آنکه از قوانين نابرابرى که در مقابل اراده آنان قد کشيده است، عبور کنند، همه جا حضور دارند. از اين خانه به آن خانه، از اين کوى به آن محله. آزادى را ندا مى‌دهند؛ زنان آزاده کشورمان!

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) همواره متحد، پشتيبان و همراه مبارزات آگاهانه و رو به رشد زنان آزاده ميهن‌مان بوده است.
ما معتقديم مبارزه زنان از موفق‌ترين مبارزات جارى در ميهن‌مان است که مى‌تواند و شايسته است نمونه و سرمشق مبارزات ساير جنبش‌هاى مدنى موجود در کشور ما باشد و کمپين يک ميليون امضاء يکى از زيباترين و موثرترين تلاش‌هاى جنبش زنان است
کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ضمن ابراز حمايت از اشکال گوناگون مبارزات زنان در کشورمان، پشتيبانى کامل خود را از پروژه هوشمندانه کمپين يک ميليون امضاء اعلام کرده، خواهان توجه و حمايت جامعه مدنى ايران و جامعه روشنفکران ايرانى خارج از کشور از اين حرکت شجاعانه زنان ميهن‌مان مى‌باشد.

کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٢ بهمن ١٣٨۵