اعلاميه هيئت سياسی-اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

توقيف ماهنامه "نامه" و روزنامه"شرق" را محکوم می‌کنيم!


ايرانيان آزاديخواه!
از روز دوشنبه روزنامه "شرق"، ماهنامه "نامه" و دو نشريه ديگر منتشر نمى‌شوند. "شرق" و "نامه" به دستور دولت و تصميم هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شده‌اند. بهانه‌ی توقيف "نامه" انتشار مجدد سروده‌اى از سيمين بهبهانى که از مدت‌ها پيش منتشر شده بود، ذکر شده است. روزنامه شرق نيز با اتهاماتی چون تمسخر مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى درباره ممنوعيت پخش فيلم‌هاى مروج سکولاريسم، معرفى بنگاه سخن پراکنى بى. بى.سى به عنوان منبع قابل اعتماد و تحليل غير واقعى از نسبت ميان حکومت و حوزه‌هاى علميه، از ادامه انتشار بازمانده است.
هر چند که روزنامه "شرق" و ماهنامه "نامه" در ارتباط با حکومت و اپوزيسيون، برداشت از دمکراسى، عدالت و سکولاريسم تفاوتی محسوسی با هم داشتند، ولی از آن‌رو که هنگام انتشار بالاترين ميزان استقبال خوانندگان را در ميان روزنامه‌ها و ماهنامه‌هاى چاپ کشور دارا بوده، هر يک نقش موثرى در بسيج نيرويى که خواسته‌هاى آنان را بازتاب مى‌دادند، ايفا می‌کردند، خاری در چشم بنيادگرايان حاکم بر کشور بودند.
در حالی‌که روزنامه "شرق" بيش‌تر تريبون کارگزاران، اصلاح‌طلبان و کانون پيوند دوم خردادى‌ها با رفسنجانى و نيروهاى نزديک به آنان به حساب می‌آمد، ماهنامه‌ی "نامه" خارج از آن دايره با انتشار مقالات تحليلى و نقد و بررسى طرح‌هاى راهبردى، برگزارى ميزگرد مطبوعاتى با فعالان جنبش‌هاى مدنى و سنديکايى، نظر طيفى از نيروهاى تحول‌طلب جامعه را منعکس مى‌نمود.
با اين حال اين دو نشريه و نشريات ديگری که توقيف شدند، به‌رغم اهداف متفاوتى که دنبال مى‌کردند، در برابر استبداد و يِورش دولت احمدى‌نژاد عليه مطبوعات به سرنوشت يگانه‌اى دچار شدند. همگی حکم توقيف گرفتند و با دلايل واهی صدها تن از کارکنان آن‌ها از ادامه فعاليت مطبوعاتی بازماندند.
اين اقدام دولت احمدى‌نژاد و حکومت جمهورى اسلامى نقض آشکار و گستاخانه حقوق بشر و پايمال کردن حق بديهى شهروندان در برخوردارى از آزادى انديشه، بيان و نشر مى‌باشد.
هيات سياسى - اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) توقيف روزنامه "شرق"، ماهنامه "نامه" و دو نشريه ديگر را محکوم مى‌کند و از همه آزاديخواهان مى‌خواهد با تمام توان براى جلب پشتيبانى همگانى از آزادى مطبوعات و تضمين حقوق روزنامه‌نگاران و نويسندگان ايران تلاش کنند.

هيات سياسى - اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۲۲ شهريور ۱۳۸۵