پیام هیئت سياسی‌-‌اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
به مناسبت فرارسيدن ۱۹ بهمن سالروز اعلام موجودیت جنبش فداییان خلق

مبارزه فداييان خلق
برای
دموکراسی و سوسیالیسم است!

هیئت سياسی‌-‌اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)، سی و پنجمین سالگرد اعلام موجودیت جنبش فداییان خلق در ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۴۹ شمسی را به همه فعالان و دوستداران این جنبش شادباش گفته و در این سالروز باردیگر یاد و نام یکایک زنان و مردانی را گرامی می دارد که در این سالها جان و جوانی خود را به پای این جنبش و برای هموارکردن راه نیل به آرمان‌های والای آن گذاشته‌اند.
این جنبش که نهال آن در جنگل‌های سیاهکل با فداکاری گروهی از یاران بنیان‌گذار ما کاشته شد و ضرورت فداکاری نیروی چپ برای رهایی جامعه از قید دیکتاتوری و ستم را پیام داد، در طول حیات سی و پنج ساله‌اش تنها با وفاداری خلاقانه به آرمان‌های خود پایدار مانده است. اعتبار بنیادی این جنبش در پابرجایی آن بر اهداف انسانی‌اش است و نه در انتخاب و اتخاذ روش‌ها و راههای نیل به آرمان‌هایش که متناسب با ضرورت‌های سیاسی زمان و متأثر از درک و فهم کوشندگانش با تغییرات بسیار همراه بوده‌اند. همه تلاش و پویش فداییان خلق در مبارزه آنان برای گذر ایران از حاکمیت دیکتاتوری سلطنتی و استبداد مذهبی و از میان برخاستن انواع ستم‌های طبقاتی، جنسی، ملی و مذهبی در کشورمان معنی یافته و نام فدایی خلق در تاریخ معاصر مردم ایران با آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی و مبارزه صادقانه برای تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی گره خورده است. انگیزه نیرومند برای جایگزینی هر نوع کهنگی و پوسیدگی با طراوت و تازه‌گی، تحول‌خواهی ترقی‌خواهانه و دموکراتیک، برخورداری از روحیه پرسش‌گری مداوم و نقد مستمر خود و بیرون از خود، و فروتنی در قبال حقیقت و اتکاء بر تجربه، ما فداییان را یاور همیشگی بوده‌اند تا همواره نیروی تغییر باشیم و خود نیز مظهر تغییر شویم.
در این مسیر تغییرات شگرف، این پایبندی به آرمان‌های انسانی آغازین ما بوده که امروزمان را با دیروزمان و روند دوام‌مان را با لحظه زایش‌مان پیوند زده است. انتخاب اجتماعی آغازین ما دفاع از کارگران و زحمت‌کشان در برابر استثمارگران، تأکید بر حاکمیت ملی در مقابل انقیادهای سیاسی و اقتصادی خارجی و تأمین حکومت مردم به جای اعمال دیکتاتوری بوده است. در مسیر این پویش بی‌وقفه و بر بستر تحولات عظیم بین‌المللی و ملی که در ۳۵ سال حیات خود تجربه‌گر آنها بوده‌ایم، نگاه ما به آرمان سوسیالیستی و چگونگی نیل به آن تحول بسیار یافته، درک ما از استقلال سیاسی و اقتصادی کشور تعمیق رفته و متحول شده، و خواست دموکراسی به شالوده ای بنیادین در فرهنگ، رفتار و استراتژی ما تبدیل شده است. از نظر ما، عدالت اجتماعی بدون دموکراسی تحقق پذیر نیست و دموکراسی برای ما در خدمت سوسیالیسم و جامعه‌ای است که در آن آزادی و رفاه هر فرد، هدف مرکزی جامعه است. اینهمه از گذرگاه آزمون و خطای فراوان اما پربار به دست آمده و با پرداخت بهای بسیار سنگین ولی ارزشمند برای جنبش ما همراه بوده است و حاصل در نهایت، برافراشته‌ماندن پرچمی است که آرمان دموکراسی و سوسیالیسم همچنان بر آن نقش بسته است و کوشندگان با اعتماد به نفس این راه با خود حمل می کنند .
ما فداییان خلق اکنون در شرایطی سالی دیگر از مبارزه در راه دموکراسی و عدالت اجتماعی را آغاز می کنیم که کشورمان در یکی از برهه‌های حساس حیات سیاسی خود قرار گرفته است. سیاست‌های رژیم حاکم بر کشورمان، با بن‌بست قطعی روبرو است و حکام جمهوری اسلامی برای برون‌رفت از بحران، کشور را به سوی یک بحران بین‌المللی خطرناک سوق داده‌اند. آنها با گروگان‌گرفتن مردم، آینده مبهم و پر مخاطره‌ای را از قبل بحران هسته‌ای برای مردم ما رقم زده‌اند. در چنین مقطعی است که ما بر ارزش‌های همیشگی خود یعنی پایداری در دفاع از زحمت‌کشان که قربانی مقدم بحران خواهند بود و دفاع از مردم و منافع ملی کشور تکیه می کنیم و اعلام می داریم که در این لحظات خطیر، اقدام سیاسی مرکزی همانا عقب‌نشاندن این حکومت از برنامه‌های ماجراجویانه و ضدملی آن در موضوع بحران هسته‌ای است. ما همه ایرانیان آزادی‌خواه، دموکرات، میهن‌دوست و عدالت‌خواه را به هم‌صدایی و هم‌قدمی در این وظیفه ملی فرا می خوانیم. ما به همه آنهایی که مدافع تحولات دموکراتیک در کشور هستند و برای ایران صلح می خواهند هشدار می دهیم که هرگونه تأخیر در حضور مؤثر نیروی سوم به مثابه بیانگر منافع مردم ایران در این بحران ، دست طرفین بحران را در صحنه فعل و انفعالات مربوط به آن باز می گذارد تا به آن سمت و سویی خودخواسته دهند و مردم ایران نتوانند در مهار و پایان‌دادن به آن نقش‌آفرین باشند. همه ما، هم‌اکنون نیز با تأخیر مواجهیم و تردید نباید داشت که فردا بسیار دیر خواهد بود. تنگی وقت را باید دریافت.
در آغاز سی و ششمین سال حیات جنبش فداییان خلق، آرزوی مقدم ما مهار و رفع این بحران خطرناک هسته‌ای است که مسئول اصلی آن حکومت جمهوری اسلامی است. باشد که در آغاز سالی دیگر از حیات سیاسی مان، هر فدایی خلق در هر کجا که هست کوشنده پیگیر تحقق این آرزو و مبارزی جسور علیه سرکردگان بحران‌آفرین استبداد دینی حاکم باشد.

برافراشته باد پرچم دموکراسی و سوسیالیسم جنبش فداییان خلق

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۴