اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مسئوليت تجاوز به زندانيان زن و مرد با علی‏خامنه‏ای است

ننگ بر کودتاگران!

احمدی مقدم و رادان بايد عزل و محاکمه شوند


نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی بعد از ١٣ روز منتشر شد. او در اين نامه پرده از فاجعه‏ای برداشت که در زندان های رژيم اسلامی روی داده است. به گفته او: "عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند كه برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند كه منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده است. از سوی ديگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشيانه تجاوز كرده‌اند به طوری‌كه برخی دچار افسردگی و مشكلات جدی روحی و جسمی گرديده‌اند و در كنج خانه‌های خود خزيده‌اند." تجاوز به زندانيان در زندان کهريزک قبلا در برخی گزارش‏ها آمده بود. ما هم خبر آن را دريافت کرده بوديم. اما اکنون خبر اين جنايت توسط کسی اعلام شده است که کانديدای رياست جمهوری بود و ٣٠ سال به اين رژيم خدمت کرده است. او نامه خود را برپايه اظهارات زندانيان و عناصری از درون حکومت نوشته شده است. کودتاگران ديگر نمی‏توانند اين جنايات را تکذيب و انکار نمايند. مهدی کروبی بدرستی در نامه منتشره گفته است که رژيم با کشتار جوانان و تجاوز به زندانيان زن و مرد، روی بسياری از حکومت های ديکتاتوری از جمله رژيم شاه را سفيد کرده است. مسبب اصلی اين فجايع علی خامنه‏ای است. مردم به شکل مسالمت آميز و با آرامش در خيابان‏ها برای گرفتن حق رای خود دست به تظاهرات زده بودند. ولی علی خامنه‏ای تظاهرات مسالمت‏آميز مردم را برنتابيد و در خطبه نماز جمعه فرمان سرکوب را صادر کرد. حاصل آن فرمان، فجايعی است که در خيابان‏ها و زندان‏ها اتقاق می‏افتد. متاسفانه مهدی کروبی از کانال رفسجانی باز به علی خامنه‏ای توسل جسته است تا او دستور تحقيق صادر نمايد. اما کدام ديکتاتور را می‏توان سراغ داشت که دستور بررسی جناياتی را صادر کند که به فرمان او صورت گرفته است. جای خوشحالی و تقدير است که مهدی کروبی با پذيرش هزينه‏‏های احتمالی، تصميم گرفت که مردم ايران و جهانيان را از فاجعه صورت گرفته در زندان‏ها آگاه نمايد. اين جنايات در زندان کهريزک که تحت مسئوليت سردار احمدی مقدم و سردار رادان قرار دارد، انجام گرفته است. بدون ترديد اين جنايت نه موردی بلکه امر رايج در اين زندان بوده و بدون دستور آن‏ها نمی‏توانست صورت گيرد. سردار احمدی بی‏شرمانه اين جنايت را به چند مامور نسبت داده است که عزل و تنبيه شده‏اند.

هم وطن!

سردار احمدی مقدم و سردار رادان با قربانی کردن چند مامور می‏خواهند از پذيرش مسئوليت کشتار جوانان و تجاوز به آن‏ها در زندان‏ها سرباز زنند. بايد خواستار برکناری و محاکمه آندو جنايتکار شد و از قربانيان خواست که زبان به افشاگری باز کند و جنايات صورت گرفته را بازگو نمايند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
١٩ مرداد ١٣٨٨ (١٠ آگوست ٢٠٠٩)