اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)


ملاقات با گنجی و یک درخواست مسئولانه از او، اقدامی است در خور تحسین و پشتیبانی گسترده!


آزادیخواهان ایران !
جمعی از کوشندگان آزادیخواه کشور با صدور فراخوان مسئولانه‌ای، اعلام کرده‌اند که در ساعت چهارده روز پنجشنبه بیستم مردادماه به محل حبس اکبر گنجی یعنی بیمارستان میلاد تهران خواهند رفت تا با این زندانی شجاع ملاقات کنند و از او بخواهند که به اعتصاب غذای کشنده شصت روزه خود پایان دهد.
امضاء کنندگان این فراخوان درخور تحسین، به درستی تأکید کرده‌اند که مسیر مبارزه و دفاع از آزادی، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر به وجود عزیز گنجی و گنجی‌ها نیاز دارد تا خاری در چشم کسانی باشد که خاموشی فریاد رسا و حق‌طلبانه وی را به انتظار نشسته‌اند.
پیش از این اقدام مسئولانه، بسیاری از تشکل‌ها و منفردین سیاسی آزادیخواه، در عین محکوم کردن جمهوری اسلامی به خاطر اعمال زور و شکنجه علیه اکبرگنجی، و با تصریح اینکه مسئولیت مرگ وی که آخرین روزهای حیات خود را طی می‌کند و عفریت مرگ را در دو قدمی خود می‌بیند با شخص خامنه‌ای ولی فقیه است، بارها از گنجی شجاع خواسته‌اند که این ماراتون پیروزمندانه را پایان دهد و سیه دلان را که در کمین جان وی نشسته‌اند، ناکام و روسیاه کند. فراخوان اخیر برای ملاقات با گنجی و رساندن این پیام همگانی انبوهه آزادیخواهان به وی، اقدامی است درخور تحسین که ادامه و تعالی همه تلاش‌های تاکنونی آزادیخواهان را به نمایش می‌گذارد. ما با اعلام پشتیبانی از این فراخوان، همه آزادیخواهان را دعوت می‌کنیم که با امضاء کنندگان آن همراه شوند و در عمل به گنجی نشان دهند که پیام او را گرفته‌اند که گفت: «آزادی، هزینه می‌خواهد!»
ایرانیان آزادیخواه!
ساعت دو بعد از ظهر روز پنجشنبه بیستم مرداد ماه را به لحظه آزمون در پایداری برسر آزادی و آزادیخواهی بدل کنیم. به دیدار یاری بشتابیم که: «جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد». مردی را ملاقات کنیم که با تن سخت رنجور و جان بس والا نیاز دارد تا از دوستداران و همراهانش بشنود که: گنجی! ترا زنده می‌خواهیم!

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱٩ مرداد ماه ١٣٨٤