اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

آغاز مذاکره تدارکاتی ، گامی در جهت حل بحران هسته‌ای است


جمهوری اسلامی پاسخ رسمی خود به بسته پيشنهادی گروه کشورهای 1+5 را به مقام های اروپائی ارائه داد و سخنگوی خاوير سولانا، مکالمه تلفنی او را با سعيد جليلی درباره پاسخ ايران به نامه وزرای امور خارجه کشورهای ۵+۱ مثبت خواند. به گزارش رسانه های داخل ایران، طرفين توافق کرده اند که اواخر تیر ماه برسر میز مذاکره تدارکاتی بنشینند.
تاکنون جزئيات پاسخ جمهوری اسلامی به اين بسته پيشنهادی و چگونگی برخورد با معضل اصلی ـ توقف غنی سازی اورانيوم ـ منتشر نشده است ولی سعيد جليلی گفته است که تهران پاسخ خود را براساس "تمرکز بر مشترکات و نگاه سازنده و خلاق تهيه و ارايه کرده است". برخی سايتها در داخل کشور مدعی شده اند که ‏پيشنهادهاي ايران دربرگيرنده نکات جديدي براي خروج از بن بست کنونی و آغاز گفتگو است و ‏مهمترين بخش آن، ارائه تعريف جديد از تعليق غنی سازي اورانيوم است. بر پايه اين تعريف "سانتريفيوژهای ايران، همچنان به چرخش خود ادامه ميدهند، اما از ‏تزريق گاز ‏UF6‎‏ جديد به آنها خودداري می شود و همچنين از ساخت و نصب سانتريفيوژهای جديد در ‏چيدمانهای صنعتي خودداری ميشود."‏
گروه کشورهای 1+5 هنوز نظر خود را نسبت به پاسخ جمهوری اسلامی اعلام نکرده اند و به گفته سخنگوی کاخ سفيد گفتگو بين شش کشور در اين زمينه ادامه دارد. 
سخنان منوچهر متکی، مصاحبه علی اکبر ولايتی (مشاور اموربين الملل ولی فقيه)، برخورد مثبت خاوير سولانا با پاسخ ايران، توافق برای شروع مذاکره تدارکاتی و مطالب منتشره در رسانه ها قرائنی هستند مبنی بر اين که جمهوری اسلامی تغييراتی در نحوه برخورد خود داده و اين بار زبان نرمتری را نسبت به بسته پيشنهادی گروه کشورهای 1+5 اتخاد کرده است تا راه برای گفتگو باز شود. با اين وجود صداهای ديگری در تهران شنيده می شوند که با روند فوق زاويه دارند. احمدی نژاد و غلامحسين الهام اعلام کرده اند که سياست جمهوری اسلامی در زمينه پروژه هسته ای تغيير نکرده است.
برخورد جمهوری اسلامی با بسته پيشنهادی و ارائه فرمول جديد در مورد تعليق غنی سازی اورانيوم برای خروج از بن بست کنونی و تصميم برای شروع مذاکرات، می تواند اقدامی سازنده برای حل بحران هسته ای و توقف تحريمهای بين المللی ايران و رفع خطر حمله نظامی تلقی شود. ولی ترديدهای جدی نسبت به اهداف جمهوری اسلامی وجود دارد. آيا جمهوری اسلامی مصمم است که در مذاکره با کشورهای 5+1 به توافقی حول موضوع غنی سازی برسد و اعتماد بين المللی را نسبت به برنامه هسته ای خود جلب نمايد؟ و يا اين که در پی خريدن زمان است تا برنامه های خود را پيش برد، دوره رياست جمهوری بوش به پايان رسد و سرانجام هم از مشارکت در مذاکره اصلی اجتناب ورزد؟ 
هيئت سياسی ـ اجرائی پذيرش بسته پيشنهادی به عنوان مبنای مذاکره را به سود منافع ملی کشور تلقی کرده و خواستار آن شده که امکان اظهار نظر آزادانه کارشناسان در باره محتوی بسته پيشهادی و برگزاری همه پرسی و اخذ رای مردم پيرامون آن فراهم آيد.
هيات سياسی ـ اجرائی برآن است که با پذيرش مذاکره، موقعيت مناسبی برای حل بحران هسته ای به وجود آمده است. موقعيتی که با نگرانی نسبت به اهداف جمهوری اسلامی همراه است. رفع اين نگرانی مستلزم آن است که سد سانسور برداشته شود تا امر اطلاع رسانی و امکان اظهار نظر کارشناسان و فعالين سياسی پيرامون پروژه هسته ای و روند مذاکرات فراهم گردد و شرايط برای نظارت و مشارکت افکار عمومی بر امر مذاکرات تامين شود. 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
19 تير 1387 (9 ژوئيه 2008)