اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دادگاه نمایشی، نشانه ورشکستگی کودتاگران


کیفرخواست تنظیم شده برای دادگاه فرمایشی سراپا دروغ و مغلطه است و در آن ناشیانه معترضین به تقلب در انتخابات به انجام “کودتای مخملی”، جاسوسی و براندازی نرم متهم شده‏اند. این اتهامات در طی سی سال گذشته همواره متوجه مخالفین و منتقدین نظام حاکم برکشور بوده، امروز متوجه کسانی شده است که در برپا کردن جمهوری اسلامی نقش مهمی داشتند و به آن خدمت کرده‏اند.

دومین جلسه دادگاه متهمان “کودتای مخملی” دیروز برگزار شد. دادگاهی که عاری از ابتدائی‏ترین اصول دادرسی است و کیفرخواست آن برگرفته از مطالب روزنامه رسوای کیهان است. این دادگاه نه از نظر قوانین حقوق بشر و نه از نظر قوانین جمهوری اسلامی، جایگاه قانونی ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقوله‏ای به نام دادگاه انقلاب وجود ندارد.
کیفرخواست تنظیم شده برای دادگاه فرمایشی سراپا دروغ و مغلطه است و در آن ناشیانه معترضین به تقلب در انتخابات به انجام “کودتای مخملی”، جاسوسی و براندازی نرم متهم شده‏اند. این اتهامات در طی سی سال گذشته همواره متوجه مخالفین و منتقدین نظام حاکم برکشور بوده، امروز متوجه کسانی شده است که در برپا کردن جمهوری اسلامی نقش مهمی داشتند و به آن خدمت کرده‏اند.
برگزارکنندگان دادگاه به جای اینکه عناصر جانی را که به کوی دانشگاه تهران حمله کرده و چند تن از دانشجویان را به قتل رساندند، به پای میز محاکمه بکشانند، در کیفر خواست پای فدائیان خلق را در به میان کشیده‏اند.
از زمان برگزاری نخستین جلسه دادگاه فرمایشی، احزاب، سازمان‏ها، فعالین سیاسی و حقوق بشر و حقوق‏دانان نسبت به دادگاه فرمایشی اعتراض کرده و خواستار توقف آن، پایان دادن به اعتراف‏گیری و آزادی زندانیان سیاسی شده‏اند. با این وجود کودتاگران به این نمایش رسوا ادامه می‏د‏هند. برگزاری دادگاه نمایشی و ادامه آن نشانه ورشکستگی اخلاقی و سیاسی رژیم اسلامی است و به رسوائی بیش از پیش این رژیم در بین مردم کشور ما و افکار عمومی جهانی خواهد انجامید.
ما همراه با نیروهای آزادیخواه، این نمایش رسوا را محکوم می‏کنیم و خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱۸ مرداد ۱۳۸۸ (۹ آگوست ۲۰۰۹)