پيام گروه کار امور جوانان سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
به فوتباليست های تيم ملی وهمه مردم ايران

راهيابی به جام جهانی فوتبال مبارک‌ باد!


تيم ملی كشورمان موفق شد با پيروزی بر تيم بحرين به جام جهانی راه يابد. اگر تيم بحرين چهار سال پيش موفق شد با پيروزی در منامه مانع از جضور ما در جام جهانی کره گردد اين بار اما با تلاش بازيكنان تيم ملی ايران و حمايت دهها هزار تماشاچی حاضر در استاديوم با برتری کامل به جام جهانی راه يافت. بازی قدرتمند تيم ايران در اين مسابقه نويد بخش امکان دست يابی به نتايج درخشانی در بازيهای جام جهانی بود.
امشب هفتاد ميليون ايرانی پيروزی تيم ايران را جشن ميگيرند و اميد خود را به کسب نتايج درخشان در جام جهانی ابراز ميکنند. در اين شادی همه مردم کشور ما سهيمند. انتظار مليونها ايرانی از ملی پوشان ما آنان را در برابر وظايف و مسيوليت های سنگين تری قرار ميدهد که توان تحقق آنرا دارا هستند.
ما فداييان خلق ايران تلاش و همت قهرمانان تيم مان را ارج مينهيم و اميدواريم که در بازيهای آلمان نيزشاهد جشن ملی حاصل از پيروزی های تيم مان باشيم.

گروه کار امور جوانان سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۱٨ خرداد ۱٣٨٤ هجری خورشيدی
٨ ژوئن سال ٢٠٠٥ ميلادی