اعلاميه هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون فاجعه سقوط هواپيمای نظامی و قتل دلخراش شهروندان کشور

مقامات جمهوری اسلامی مسئول اين سانحه هستند!

هم ميهنان!

با سقوط هواپيمای نظامی "C-130" در روز سه شنبه گذشته بر فراز تهران، نزديک به ۱۳۰ نفر از شهروندان ما جان خود را از دست داده اند. همه ۹۷ نفر سرنشين اين هواپيما که عمدتاً خبرنگار و فيلم بردار غيرنظامی و نيز جمعی از پرسنل ارتش بودند در آتش مهيب سوختند و تقريباً ۳۰ نفر از اهالی محل سقوط هواپيما، قربانی جانگداز اين سانحه شدند. اين هواپيما از تهران عازم چاه بهار بوده تا از برنامه های نظامی رژيم در آبهای دريای عمان فيلم و خبر تبليغاتی تهيه شود.
سقوط هواپيمای نظامی "C-130" در حوالی فرودگاه مهرآباد و درست شش دقيقه پس از پرواز آن در شرايطی اتفاق افتاد که هنوز خاطره سقوط دردناک دو هواپيمای نظامی در مسير خرم آباد و حوالی کرمان در گذشته نزديک، از اذهان عمومی فراموش نشده است.
در بيست سال گذشته، دوازده مورد سانحه سقوط هواپيما در ايران رُخ داده که طی آن بيش از ۸۰۰ انسان جان خود را از دست داده اند. پنج مورد از اين سوانح، به هواپيماهای نظامی عمدتاً با مسافرين غيرنظامی اختصاص داشته است. در کشور ما، سقوط هواپيما به يک امر پيش پا افتاده بدل شده و ايران يکی از بالاترين ارقام در اين زمينه ها را به خود اختصاص داده است. در پی هر سقوط هواپيما، مسئولان قول روشن کردن علت سقوط - که معمولاً با کلمه مبهم " نقص فنی" بيان می شود- را داده اند و هربار هم پيشگيری از وقوع مجدد چنين سوانحی را متعهد شده اند ولی موضوع همواره مسکوت مانده و سانحه بعدی فرا رسيده است!
در آخرين سانحه هوايی که به سقوط هواپيمای "C-130" در روز سه شنبه گذشته مربوط می شود، تا اين لحظه و مطابق اظهار نظرهای افراد مرتبط با واقعه ، ارتکاب خلاف های نابخشودنی زيادی از سوی مسئولين امر، افشاء شده است. براساس اين افشاگری ها، هواپيمای سقوط کرده فاقد جعبه سياه بوده است! اين هواپيما به دليل وجود نقص فنی چند ساعت تأخير داشته و در شرايطی به اصرار مسئولان مربوطه و نارضايتی خلبان از دستور پرواز باند فرودگاه را ترک می کند که از رفع نقص فنی در آن اطمينان حاصل نشده بود! بنا به اعلام مسئولان بيمه، تنها ۸۴ سرنشين اين هواپيما بيمه بوده اند در حاليکه هواپيما ۱۳ نفر بيش از ظرفيت قانونی خود مسافر حمل می کرد!
مرکز کنترل فرودگاه در يک سهو بزرگ دستور اشتباه به خلبان را صادر می کند و از او ميخواهد که به جای فرود اضطراری در بيابان های بين تهران – قم به فرودگاه مهرآباد برگردد! اينها گوشه های افشاءشده از بی مسئوليتی های پی در پی مقامات مسئول هستند و اينهمه نيز با يک واقعيت مُدهش بزرگ همراه اند که براساس آن، ناوگان هوايی ايران يکی از فرسوده ترين و خطرزاترين ناوگانهای هوايی جهان است. همه ميدانند که نوسازی ناوگان هوايی کشور ما گروگان سياست های ايران بربادده جمهوری اسلامی در عرصه بين المللی و مشی تنش و تشنج آفرين آن با برخی کشورهاست.
ما با اعلام تأثر و تأسف عميق خود از اين فاجعه تکان دهنده، و ابراز همدردی با بازماندگان قربانيان اين سانحه مرگبار، مسئوليت قتل دلخراش شهروندان کشور در سقوط هواپيمای "C-130" و ديگر سوانح مشابه را متوجه مقامات جمهوری اسلامی می دانيم و خواهان پاسخ گويی صريح و بی پرده پوشی آنها در مورد اين واقعه جانگداز هستيم. برای جلوگيری از تکرار چنين فجايعی، مقامات جمهوری اسلامی بايد بگويند که چرا اين فجايع اتفاق می افتد و برای پيشگيری از تکرار آنها در آينده چه برنامه ای را مّدنظر دارند.


هيئت سياسی - اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
هفدهم آذر ١٣٨٤