اعلاميه هيئت سياسى-اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

در مراسم گرامی‌داشت خاطره مختارى و پوينده فعالانه شرکت کنيم


ايرانيان آزاده!
فردا، جمعه به مناسبت هشتمين سالگرد جان‌باختگان راه آزادى، محمد مختارى و محمد جعفر پوينده، مراسم يادبودى به دعوت خانواده‌هاى مختارى و پوينده و کانون نويسندگان ايران برگزار مى‌شود. با حضور در اين مراسم، خاطره اين فرهيختگان آزاده و مبارزان راه آزادى، دمکراسى و حقوق بشر را گرامى بداريم و هدف حکومت را براى به مسکوت ماندن پرونده قتل‌هاى زنجيره‌اى نقش بر آب کنيم.
زنده‌يادان محمد مختارى و محمد جعفر پوينده از اعضاى فعال کانون نويسندگان ايران بودند که در پائيز سال ۷۷، به دستور مقامات عاليرتبه حکومت و توسط ماموران امنيتى به قتل رسيدند. فاجعه‌اى که ايران را تکان داد و حکومت تحت فشار افکار عمومى به دخالت وزارت اطلاعات در اين جنايت اعتراف کرد. ماموران وزارت اطلاعات ابتدا پيکر داريوش فروهر و همسرش پروانه اسکندرى را دشنه‌آجين کردند و به خون نشاندند و در پى آن مختارى، پوينده، مجيد شريف و |پيروز دوانى را به قتل رساندند. حکومت با هدف خاموش کردن صداى اعتراض مردم ايران عليه اين اقدام جنايتکارانه فاشيستى، در يک دادگاه فرمايشى محاکمه نمايشى برگزار کرد و وقتى با مخالفت خانواده‌هاى مقتولان و وکلاى پرونده که دادگاه را صالح نمى‌دانستند مواجه شد، عليه خانواده‌ها و وکلاى آنان به سرکوب عريان پرداخت. ناصر زرافشان که وکيل مدافع خانواده‌هاى قربانيان قتل‌هاى زنجيره‌اى مى‌باشد، هم اکنون به دليل پى‌گيرى اين پرونده در زندان است و رهبران حکومت با اين انسان شجاع و آزاده که خواهان روشن شدن حقيقت مى‌باشد کينه‌ورزانه رفتار مى‌کنند.
آمران همين جنايت، اکنون فضاى سياسى و اجتماعى کشور را امنيتى و نظامى کرده‌اند. براى آن که صداى اعتراض آزاديخواهان را خاموش کنند، مطبوعات مستقل را تعطيل کرده‌اند، فعالان دانشجويى، کارگرى و اهل قلم را زندانى سرکوب مى‌کنند. سايت‌هاى اطلاع‌رسانى را فيلترگذارى کرده‌اند و همه توليدات هنرى، ادبى و فرهنگى جامعه را از دم تيغ سانسور مى‌گذرانند. با اين هدف شوم و عبث که حافظه افکار عمومى را پاک کنند و جامعه ما جنايات اين واپسگرايان را فراموش کند و خاموش بماند.
ما نه قتل‌هاى سال هاى ۶٠، ۶۷ و پائيز ۷۷ را فراموش خواهيم کرد و نه در برابر سرکوب حکومت خاموش خواهيم شد. اين مبارزه را تا آنجا ادامه خواهيم داد که حقيقت روشن و پايدار بماند و در اين کشور انسانيت هرگز خدشه‌دار نشود.
ما ياد محمد مختارى، محمد جعفر پوينده، مجيد شريف، پيروز دوانى و همه آنان را که در راه آزادى جان باخته‌اند گرامى مى‌داريم و مردم را به شرکت در مراسمى که به دعوت خانواده‌هاى مختارى و پوينده و کانون نويسندگان ايران برگزار مى‌شود دعوت مى‌کنيم. هر کجا هستيم، به هر نحوى که مى‌توانيم در آستانه روز حقوق بشر هم صدا ياد قربانيان قتل هاى زنجيرهاى را زنده نگه داريم و نگذاريم بر جنايات حکومت سکوت و خاموشى سايه بياندازد.

هيئت سياسى-اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پنجشنبه ١۶ آذر ٨۵