اعلاميه هيئت سياسی-اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون مرگ‌هاى رازآلود پی‌در‌پى در زندان‌هاى سياسی

جمهورى اسلامى مسئول اين قتل‌هاست!


روز سه‌شنبه ۱۴ شهريور ماه، شبکه صدا و سيماى جمهورى اسلامى اعلام داشت که زندانى سياسى، ولی الله فيض‌ مهدوى، در دستشوئى زندان خودکشى کرد. ولی الله فيض‌ مهدوى در سال ۱۳۸۰ به اتهام عضويت در سازمان مجاهدين خلق بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. با آنکه در ارديبهشت ماه گذشته حکم اعدام وى لغو گرديده بود اما اين حکم نه هرگز به وى ابلاغ شد و نه زندانبانان حاضر شدند که درخواست او مبنى بر انتقال از بند زندانيان عادى در زندان گوهردشت به بند زندانيان سياسى در اوين را پاسخ مثبت دهند.
اعلام خبر مرگ ولی الله فيض‌ مهدوى در حالى صورت مى گيرد که از درگذشت زندانى سياسى اکبر محمدى پس از نُه روز اعتصاب غذا و تحمل شکنجه‌هاى جسمى و روحى، زمانى بيش از حدود يکماه نمى گذرد. آنچه که در مورد اين دو فقره مرگ در زندان هشدار‌دهنده است، مشابهت اقدام زندانبانان در قبال اين مرگ‌ها است. در هر دو مورد، زندانبانان اصرار بر طبيعى جلوه‌دادن مرگ اين دو زندانى سياسى دارند. در هر دو مورد، هم‌بندي‌هاى اين دو زندانى سياسى تحت‌فشار قرار گرفته‌اند تا علت اين مرگ‌ها را همان چيزى به بيرون از زندان خبر دهند که حکومت اعلام داشته است. از خانواده‌ها و وکلاى هر دو قربانى خواسته شده که ابراز دليل حکومت را مبناى واقعيت بدانند و نخواهند که پزشک قانونى مستقل دست به کالبد شکافى بزند. و در هر دو مورد که اولى را ناشى از ايست قلبى و دومى را ابتدا سکته مغزى و سپس خودکشى عنوان کرده‌اند، از خانواده‌هاى قربانيان خواسته شده است فرزندان خود را کاملاً بي‌سروصدا در خاک مدفون کنند.
زندانى سياسى البته پديده مختص حکومت‌هاى استبدادى است و نشانه نقض خشن حقوق بشر، اما همين حکومت‌ها در قبال حفظ جان، مال و حرمت اسيران در بند مسئوليت مستقيم دارند و موظف به رعايت حقوق بديهى زندانى هستند. مرگ زندانى در زندان و به ويژه آنگاه که با دهها پرسش همراه باشد، فقط به اين معنى است که زندانبانان دست به جنايت مى زنند. جمهورى اسلامى که ننگين‌ترين و سياهترين پرونده را در قبال زندانيان سياسى دارد و جنايت‌هاى وحشتناک دهه شصت و ترورهاى دهه هفتاد را در پرونده خود دارد، بهيچ‌وجه نمى تواند مسئوليت خود را در قبال اين دو مرگ در زندان‌هاى سياسى کشور انکار کند. ما اعلام مى داريم که مسئول قتل ولی الله فيض‌ مهدوى، حکومت جمهورى اسلامى است، همانگونه که مسئوليت قتل اکبر محمدى با اين حکومت بود.
هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با تأثر عميق از مرگ ولی الله فيض‌ مهدوى و ابراز همدردى با خانواده و ياران وى، نسبت به آنچه که در زندان‌هاى سياسى کشور عليه جان زندانيان مى گذرد، هشدار مى دهد و زندانيان سياسى را به خويشتن دارى ‌هاى هشيارانه در برابر نيات پليد و نوبتى زندانبانان جمهورى اسلامى فرا مى خواند.
ما از همه آزادي‌خواهان ايران دعوت مى کنيم که با انعکاس گسترده توطئه اخير حکومت عليه زندانيان سياسى در سطح افکار عمومى ايران و جهان، مانع از ادامه اين برنامه‌هاى شوم شوند. نبايد اجازه داد که اين توطئه‌ها ادامه يابند. تا دير نشده بايد اقدام کرد و نگذاشت که فردا و پس‌فردا باز هم خبر مشکوک ديگرى اعلام شود و نام زندانى سياسى ديگرى به عنوان مرگ در زندان عنوان گردد.

هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
شانزدهم شهريور ماه ۱۳۸۵