اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

در استقبال از اقدام مثبت جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک


شورای همآهنگی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که قصد دارد در جهت اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات اپوزیسیون و تقویت «نیروی سوم» فعالانه‌تر تلاش کند. در راستای اجرای این تصمیم، به گروه «ارتباطات» شورای همآهنگی مسئولیت داده شده با احزاب و سازمان‌هایی که در اطلاعیه از آن‌ها نام برده شده است، وارد گفتگو شود.

ما از این که جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک تصمیم گرفته‌اند در راستای اتحاد جمهوری‌خواهان فعالانه‌تر عمل کنند و با عمده نیروهای جمهوری‌خواه کشور در جهت اتحاد به گفتگو بپردازند، استقبال می‌کنیم و این اقدام را پاسخی ضرور به نیاز جنبش دمکراتیک کشور و در انطباق با سیاست اتحاد وسیع جمهوری‌خواهان که سازمان ما کوشنده آن می‌باشد، ارزیابی می‌کنیم.

ما در پیام‌ها و نامه‌هایی که به مناسبت‌های مختلف به احزاب و سازمان‌های جمهوريخواه و از جمله شورای همآهنگی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک ارسال داشته‌ایم، پیوسته بر ضرورت اتحاد وسیع جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار تاکید کرده‌ایم و اکنون با استقبال از تصمیم شورای همآهنگی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک، اعلام می‌کنیم ما مشارکت فعال در سامان‌یابی نیروهای جمهوری‌خواه را وظیفه جاری خود می‌دانیم و به این اعتبار از هر اقدامی که در جهت اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه دمکرات و سکولار کشور با هدف عینیت بخشیدن به "نيروی سوم" يعنی نيروی مخالف حکومت دينی و سلطنتی در جامعه و ايجاد آلترناتیو جمهوری‌خواه انجام گیرد، پشتیبانی می‌کنیم.

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
یک‌شنبه 16 اردیبهشت 1386