اعلامیه گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت
خسرو جهانشاهی فعال کارگری و سندیکایی ازمیان ما رفت


خسرو جهانشاهی شاعر، اهل ادب و فرهنگ، انسانی بسیار فروتن، با احساس، امیدوار و انساندوست بود. وی علیرغم این که بارها به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و سندیکایی به زندان افتاده بود و همواره در خطر بازداشت مجدد قرار داشت، با این حال در دشوارترین شرایط از کمک و پناه دادن به فعالان، مبارزان اجتماعی و سندیکایی تردید به خود راه نمی‌داد.

با تاسف و اندوه فراوان اطلاع پیدا کردیم که خسروجهانشاهی، فعال برجسته و قدیمی جنبش کارگری و سندیکایی، و از اعضای هیئت موسسان سندیکاهای کارگری و سندیکای نقاش، در روز سه شنبه پانزده امرداد در سن هفتادویک سالگی به علت بیماری جهان را بدرود گفت.
خسرو جهانشاهی شاعر، اهل ادب و فرهنگ، انسانی بسیار فروتن، با احساس، امیدوار و انساندوست بود. وی علیرغم این که بارها به دلیل فعالیتهای اجتماعی و سندیکایی به زندان افتاده بود وهمواره در خطر بازداشت مجدد قرار داشت، با این حال در دشوارترین شرایط از کمک و پناه دادن به فعالان، مبارزان اجتماعی و سندیکایی تردید به خود راه نمی داد.
خسرو بیش از نیم قرن از زندگی پربار خود را وقف مبارزه برای آزادی و رفاه و آسایش مردم، بخصوص کارگران و زحمتکشان کرد و همواره در فعالیتهای سندیکایی پرتلاش و پیگیر بود . 
ما ضمن گرامیداشت یاد خسرو جهانشاهی ضایعه در گذشت این مبارز برجسته و پرسابقه سندیکایی و اجتماعی را که در سنگر زحمتکشان با استواری تا آخر ایستاد و مبارزه کرد را به خانواده، آشنایان، رفقا و همرزمان او تسلیت گفته و خود را درغم از دست دادن او با آنها شریک می دانیم .
ما مطمئن هستیم که راه خسرو تا رسیدن به سرانجام از طرف همرزمان، رفقا و دوستان او تداوم خواهد یافت.
یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت 
15 امرداد 1387
6 اگوست 2008