پيام هيئت سياسی اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

به کمیته برگزارکننده جشن سده انقلاب مشروطیت


دوستان برگزارکننده جشن سده انقلاب مشروطیت!
دست شما دوستان مبتکر را می فشاریم، ابتکارتان را برای گرامی‌داشت انقلاب مشروطیت در یکصدمین سالگرد آن، ارج می‌نهیم و کار شما را اقدام سیاسی ارزشمندی در شرائط امروز کشورمان می‌دانیم. هنوز هم در پی گذشت یک سده از این واقعه دگرگون‌ساز در تاریخ معاصر ایران و با همه دست‌آوردهای بزرگی که از خود بر جای گذاشت، آرمان‌های مشروطیت یعنی حاکمیت قانون و رفع استبداد سیاسی، دریغا که تحقق واقعی نیافته‌اند و دردمندانه باید گفت که در عرصه‌های بسیاری، حتی ما با واگشت‌های ارتجاعی و استبدادی مواجه هستیم.
مقاومت ارتجاعی "مشروعه‌خواهی" در برابر "مشروطه‌خواهی" یک‌صد سال پیش، به سطح حاکمیت سیاسی فرا کشیده شده و اکنون سخن نه از سلطان مشروط به قانون، که از فرمانروائی ولی‌فقیه متشرع است. مجلس ملی که قدرت خود را از انتخاب مستقیم و بی‌واسطه می‌گرفت، اینک در شکل مجلس اسلامی متجلی است که از مسیر انتصاب – انتخاب می‌گذرد. قوانین موضوعه مصوب همین مجلس تنها زمانی اعتبار می‌یابند که از فقهای منصوب ولی‌فقیه در شورای نگهبان تأیید فقهی برگیرند و اختیارات آن، حتی به سادگی با یک حکم حکومتی ولی‌فقیه تحقیر و محدود می‌شود. و حال، جای دیوان عدالت مبتنی بر قوانین عرف و مدرن را که از خواست‌ها و دست‌آوردهای مشروطیت بود، دستگاه قضاوت شرع وابسته به ولی‌فقیه گرفته است.
حریّت ، مساوات و اخوت، این خواست‌های یک‌صدسال پیش، همچنان به جای خود باقی‌اند و اکنون در واژه‌های آزادی ، دموکراسی و عدالت، همان خواست‌ها و آماج‌های مردم ایران را متجلی می‌سازند. هم از اینرو است که می‌گوئیم بزرگداشت سده مشروطیت، نه یک گرامیداشت تاریخی واقعه‌ای ظاهرا پایان‌یافته، که تلاشی سیاسی در راستای تکميل و ارتقاء جنبش مشروطیت یک‌صدسال پیش، زیر پرچم آزادی و دموکراسی امروزین است. این دموکراسی، امروز در ساختار یک جمهوری تماماً انتخابی و استوار بر جدایی دین از قدرت سیاسی مصداق دارد و جایگزین هر نوع دیکتاتوری موروثی، دینی و مسلکی است.
مبارزه کنونی و سرنوشت‌ساز مردم ایران برای استقرار دموکراسی در کشورمان، همان‌گونه که بر دست‌آوردهای انقلاب مشروطیت، جشن ملی‌شدن نفت و انقلاب بهمن تکیه دارد، به‌همان‌گونه نیز بر نقد نارسایی‌ها، ناهمخوانی‌ها و ناپیگیری‌های این رویدادهای بزرگ یک‌صدسال گذشته متکی است. قانون‌گرایی، آزادی، دموکراسی، استقلال سیاسی، سکولاریسم، جمهوریت، مدرنیته، رشد و توسعه و عدالت اجتماعی، خواست‌های به‌هم گره‌خورده مبارزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز ایران را تشکیل می‌دهند و شادا که یک سده مبارزه پر فراز و نشیب، مملو از فداکاری‌ها و مهمتر از همه، انباشت یک قرنی خرد نقّاد را در انبان و به پشتوانه خود دارد.

دوستان!
ما در این ابتکار، با شما همراهیم و از این گردهمائی‌ها به ویژه با تأکید بر روحیه و رفتار همگرايانه آن که در خور چنین رویکردهای دموکراتیکی است، و اميد به پی‌ریزی یک جنبش فراگیر و ملی با هدف ساختن یک ایران جمهوری، دموکراتیک و سکولار، استقبال می‌کنيم.

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
چهاردهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۵