اعلامیه مشترک چهار حزب و سازمان سیاسی
پیرامون بحران هسته‌ای ایران
مسئول این بحران خطرناک، جمهوری اسلامی است!


مردم ایران!
بحران هسته‌ای خطرناکی که در اساس سیاست های جمهوری اسلامی بر کشور ما تحمیل کرده است، طی روندی بی وقفه گام به گام رو به وخامت بیشتر گذاشته و ابرهای تیره خطرکه هم اینک آسمان کشور ما را پوشانده اند دم به دم تراکم بیشتری می یابند.
اعلام توافق پنج کشور دارای حق وتو به همراه نمایندگان آلمان و اتحادیه اروپا مبنی بر ضرورت ارائه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت، تازه‌ترین هشدار در رابطه با این بحران است و نشانگر آن که، جهان در برابر ماجراجویی‌ها و ماجراآفرینی‌های جمهوری اسلامی به یکپارچگی نزدیک شده و اراده مشترک و نیرومند در مقابله با مانورهای این حکومت تا میزان بالایی شکل گرفته است. ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد که اکنون در آستانه اقدام قطعی قرار گرفته است، پیآمدهای متفاوتی در سطوح مختلف با خود خواهد داشت که برخی از آنها می تواند برای کشور ما فاجعه‌بار باشد. بر بستر این بحران و از قبل عوارض نامعلوم اما بهرحال سهمگین آن، آسیب‌های بزرگی نیز می تواند متوجه مردم و کشور ما شود و همین است که مایه نگرانی و حساسیت هر نیرو و فرد ایرانی باید باشد. ما چهار حزب و سازمان سیاسی با درنظرداشت شرایط خطیر و حساس لحظه کنونی ، اعلام می داریم که:
۱) مسئول اصلی این بحران خطرناک، حکومت جمهوری اسلامی است که با تمسّک به خواست ملی بهره‌مندی کشور ما از فنآوری هسته‌ای – بمثابه یک حق طبیعی، غیرقابل انکار و به رسمیت شناخته‌شده مردم ایران – تا کنون کوشیده و هم‌اکنون نیز در تقلا است تا برنامه‌های ماجراجویانه هسته‌ای خود را پیش ببرد. این حکومت طی هیجده سال گذشته در اختفای کامل به دنبال دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای بوده که با توجه به سیاست‌ها و عمل‌کردهای تاکنونی آن، بحق حساسیت همه را برانگیخته و جهانیان و مردم آگاه ایران را به درستی نگران کرده است. مقاصد شوم این حکومت که کارنامه داخلی آن سرشار از ترور و سرکوب مخالفان، نقض مستمر حقوق بشر، به هدردادن و غارت امکانات و ثروت‌های ملی، نظامی‌گری و تخریب اقتصاد ملی و نتیجه مقدم آن فقر و فاقه فزاینده در کشور و انواع فجایع اجتماعی است و کارنامه خارجی آن معرف سیاست صدور تروریسم، ماجراجویی، صلح‌ستیزی، تنش‌آفرینی و تشنج‌گرایی است، منطقا پرسش برانگیز و مطلقاً غیرقابل اعتماد است. اهداف این حکومت در موضوع دستیابی آن به انرژی هسته‌ای، هیچ ربطی به نیاز ملی کشور ما در داشتن دانش و فنآوری هسته‌ای ندارد و برعکس،تا هم اکنون موجب یک فرصت‌سوزی تاریخی برای کشور ما شده است.
به باور ما، تحقق و اجرای برنامه تجهیز کشور ما به دانش و فنآوری هسته‌ای، مشروط به وجود یک حکومت دموکراتیک، صلح‌طلب و مسئول است که از ارادۀ آزاد شهروندان کشور پدید آید و بر آن متکی شود. حکومتی که، برنامه‌های آن بازتاب خواست‌های واقعی و راستین جامعه باشد. ما اعلام می داریم که نیاز مقدم و مرکزی مردم ایران، نه اتم که استقرار دموکراسی در کشور است.
۲) بحران هسته‌ای، اکنون دیگر به طور مشخص در فرآوری اورانیوم متمرکز شده و مهار آن نیز در همین نقطه ممکن است. موضوع بحران و نیز رفع یا دستکم تعدیل آن، مشخصاً انجام یا عدم انجام امر غنی‌سازی در جمهوری اسلامی است. ما قاطعانه اعلام می داریم که با غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی مخالفیم و در رابطه با فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی بر اصل نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روی این فعالیت‌ها و تبعیت این حکومت از همه تصمیمات و مقررات آژانس تأکید می ورزیم. از نظر ما، خواست ملی ایرانیان همین است و نه اقداماتی که جمهوری اسلامی زیر عَلمَ دروغین خواست ملی ایرانیان پیش می برد.
۳) ما ضمن پشتیبانی از اعمال مجازات‌های سیاسی و دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی و به کارگیری اهرم‌های فشار بین‌المللی علیه حکومت، بر اجرای آنها از مسیر سازمان ملل متحد تأکید داریم.از نظر ما ضرورت این فشار ها با کیفیت آن ها تکمیل می شود که همانا با سمت¬گیری این فشار ها علیه حکومت و اجتناب از رنج مردم می باید تعین بپذیرند. ما در هر حال با هرگونه محاصره اقتصادی که بار آن به دوش مردم منتقل شود و یا تعرض نظامی و جنگ علیه ایران مخالفیم.
۴) ما از جهانیان انتظار داریم که فشار علیه جمهوری اسلامی در موضوع رعایت حقوق بشر در ایران را مبنایی پایدار در سیاست های خود در قبال این حکومت قرار داده و تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه‌ای از مسئولیت خود در این عرصه شانه خالی نکنند و پیشاپیش نسبت به هرگونه سازش و معامله برسر موضوع حقوق بشر در ایران و چشم‌پوشی دولت ها بر نقض خشن و گسترده حقوق بشر در کشورمان که به نحو سازمان یافته و پیوسته توسط جمهوری اسلامی اعمال می شود، هشدار می دهیم.
۵) ما همه تشکل‌ها و افراد آزادی‌خواه و دموکرات ایران را به هماهنگ کردن اقدامات خود در راستای اعمال فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی دعوت می کنیم تا هم صدا با هم ندای وجدان بیدار مردم ایران باشیم و اجازه ندهیم که مردم ما قربانی اصلی بحرانی شوند که حاصل ماجراجویی های جمهوری اسلامی و ادامه ماجرا آفرینی های آن است. این ما هستیم که می توانیم و باید به جهانیان نشان دهیم که حساب مردم از جمهوری اسلامی جدا است و مردم نباید تاوان کژ رفتاری ها و بزه کاری های این حکومت را بدهند. برآمد مشترک در قبال سیاست های مهلک جمهوری اسلامی در موضوع انرژی هسته‌ای و اعلام مخالفت پیشاپیش با هرنوع تعرض و جنگ علیه ایران، وظیفه مبرم و عاجل نیروهای آزادی‌خواه و دموکرات کشور ما است.

حزب دموکرات کردستان ایران
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
کومله – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران
دوازدهم بهمن ماه ۱۳۸۴