اطلاعيه مطبوعاتی چهار حزب و سازمان سياسی

آخرين خبرها از سقز
خشونت بی سابقه در سرکوب اعتراضات مردم

همانگونه که در نخستين اطلاعيه مشترک خود يادآور شديم صبح امروز در ادامه حرکات اعتراضی مردم در شهرهای مختلف کردستان ايران، تظاهرات و راهپيمائی مردم سقز با سرکوب خشن حکومتيان به خون کشيده شد. بر اساس اخبار دريافتی از محل در گيری ها، تظاهرات و راهپيمائی در حدود 10 صبح امروزآغازشده است. ارگانهای سرکوبگر حکومت با خشونت بی سابقه ای با راهپيمايان درگير شده به سوی تظاهر کنندگان شليک می کنند. در اثر اين تهاجم تعدادی کشته و زخمی می شوند. مردم در مقابله با اين يورش وحشيانه به خشم آمده به نمادهای رژيم در شهر يورش برده و آنها را به آتش می کشند. دادگستری و دادگاه انقلاب، فرمانداری ، مخابرات و بانکهای صادرات، ملت، تجارت و فروشگاه قدس از جمله مراکزی است که يا با سنگ تخريب شده و يا به آتش کشيده شده اند. در حال حاضر در گيری در محلات حلو(عقاب) ، چهار راه آزادی، کريم آباد، برد داران و شهرک ادامه دارد. تا کنون در اثر تيراندازی پاسداران 11 نفر کشته شده که مشخصات 4 نفر از آنان بدين قرار است: محمد شريعتی دبير دبيرستان، فرزاد محمدی دانش آموز، عباس رمضان زاده 55 ساله و شاکری. ماموران رژيم در اين سرکوب از مسلسل سنگين و هليکوپتر استفاده کرده اند و هم اکنون سه هليکوپتر بر فراز شهر در حال پرواز است. تعداد زخمی های اين سرکوب از صد نفر گذشته است. پاسداران زخمی های اين تظاهرات را از بيمارستان شهر به محل نامعلومی منتقل کرده اند. برای سرکوب اين تظاهرات، رژيم نيرو از ساير مناطق کردستان به سقز وارد کرده است. جمهوری اسلامی طی اين 26 سال حکومت مستبدانه اش هنوز نتوانسته است بياموزد که مردم را نمی توان با زور اسلحه برای هميشه به سکوت واداشت و کردستان را آرام نگاه داشت. آرامش به کردستان و به ساير مناطق ايران به شرطی باز خواهد گشت که حاکمان به خواسته های عادلانه آنان تن بسپرند. و اين آن چيزی است که جمهوری اسلامی نه ديروز آنرا درک کرده و نه امروز آنرا می فهمد و اگر بر مسند قدرت بماند فردا نيز بسيار بعيد است ظرفيت درک آنرا داشته باشد. ما ضمن همبستگی با خواسته های عادلانه مردم کردستان ايران و ابراز همدردی با خانواده و بستگان جانباختگان و قربانيان اين تهاجم وحشيانه، خواهان آزادی بدون قيد وشرط کليه زندانيان سياسی به ويژه خانم دکتر رويا طلوعی و ساير دستگير شدگان اخير در کردستان هستيم.
حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت
کو مه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران
۱٢ مرداد 1384 برابر سوم اوت 2005