اعلاميه هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

اعمال خشونت حداکثر در کردستان، تمهيد جديد حکومت!

سنندج حالت شهر جنگ‌زده به خود گرفته است. برپايه آخرين گزارش‌ها از اين شهر، تاکنون شش نفر جان خود را از دست داده‌اند، ده‌ها نفر جراحت برداشته‌اند، و تعداد نامعلومی دستگير شده‌اند. دود و آتش همه جا را فراگرفته و شهر به حال تعطيل درآمده است. درگيری مردم خشمگين با نيروهای سرکوب‌گر در خيابان‌های پاسداران، فردوسي، بلوار کردستان، حسن‌آباد، کشاورز، آبيدر، شريف‌آباد، شاپور، طالقاني، وکيل، نبوت، ژاندارمري، قطارچيان و محله دردشت جريان داشته است. خسارات سنگينی به اماکن عمومي، دولتی و مغازه‌های مردم وارد آمده است. افراد گارد ويژه سرکوب اعزامی از شهرهای مجاور در ميادين و خيابان‌های اصلی شهر مستقر شده‌اند و با خشونت عليه مردم عمل می کنند. سياست به نمايش‌درآمده حکومت عليه معترضين، گلوله و خشونت است.
به خاک و خون کشيده‌شدن مردم سنندج پي‌آمداقدام سرکوب‌گرانه‌ای است که حکومت عليه تجمع مسالمت‌جويانه بخشی از اهالی اين شهر نسبت به خشونت‌های اخير نيروهای امنيتی و انتظامی در ديگر شهرهای کردستان از خود نشان داد. تجمع مسالمت‌آميز ساعت شش عصر دوشنبه در پارک استقلال سنندج برای ابراز همدردی با مردم شهرهای مهاباد، سردشت، پيرانشهر، اشنويه، ديوان‌دره و بانه و اعتراض به سرکوب وحشيانه اهالی اين شهرها توسط حکومت بود. در حالي‌که متحصنين با اجتماعی آرام، در بيانيه خود بر تشکيل دادگاهی علنی و مجازات عاملين و آمرين قتل جوان مهابادي، آزادی فوری همه دستگيرشدگان اعتراضات اخير شهرهای کردستان، پايان‌دادن به فضای سرکوب، ايجاد رعب، شکنجه و تحقير در همه اين شهرها، و محکوميت اعدام کودکان زير هيجده سال در شهر مشهد که تجلّی نقض آشکار کنوانسيون حقوق کودک است تأکيد کرده بودند، اما از مسئولان امنيتی و نظامی شهر همان پاسخ را گرفتند که هفته پيش ديگر اهالی کردنشين دريافت کرده بودند. در سنندج نيز، همان سياست به اجرا در آمد که ديگر شهرهای کردستان آن را شاهد بودند.
شکنجه و قتل فجيح جوان مهابادی – شوانه قادری و به نمايش گذاشته‌شدن جسد آش و لاش‌شده وی در خيابان‌های مهاباد، به نحوی خوش‌بينانه از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان اقدامی خودسرانه و انتقام‌جويانه معرفی شد. در پی آن نيز، واکنش سرکوب‌گرانه مأموران حکومت در برابر اعتراضات مردم خشمگين مهاباد، و سپس سردشت، پيرانشهر، اشنويه و ديگر شهرهای کُردنشين، سهل‌گيرانه به حساب عدم آمادگی و دست‌پاچه‌گی آنان نوشته شد. و اينک اما با جنايات حکومت در سنندج ديگر کسی نبايد ترديد کند که چنين خشونتی آنهم نه در يک روز و يک محل که طی دو هفته و در جا به جای کُردستان، تنها نشانه يک سياست عمومی و اجرای فرمان از بالا و مرکز می تواند باشد. آيا اين تصادفی است که حکومتی که در طول حاکميت خود، سرکوب و جنگ در کردستان را پيش بُرده است و می داند که چه نفرت عميقی در ميان مردم کردستان نسبت به آن وجود دارد، دست مأموران خود را در اين منطقه تا آنجا باز بگذارد که آنها با قساوت تمام يک جوان را آنچنان فجيع مثله کنند و بعد با جسدگردانی شنيع در شهر، ارعاب بيافرينند؟ برخورد بسيار خشن با تظاهرات در کردستان، آيا پاسخ به پيام مردم کردستان در انتخابات اخير رياست جمهوری نيست که پائين‌ترين سطح مشارکت در کل کشور را داشتند؟ اين پرسش‌ها از اينرو بايد مطرح شود که دولت جديد احمدي‌نژاد، در درون حاکميت بيش از همه با گروه‌بندي‌های نظامي، انتظامی و امنيتی مرتبط است و کردستان، آماده‌تر از هر جای ديگر کشور برای به نمايش گذاشتن سياست رُعب و سرکوب توسط اين گروه‌بندی ها.
شواهد حاکی از آنست که دولت و سياست جديد حتی پيش از استقرار رسمی خود، دست به کار شده تا " قاطعيت " خود در برابر اعتراض و مقاومت‌های مردمی را نشان دهد. انتخاب قربانگاه کردستان از سوی سياست جديد، اما در عين حال گزينه نامناسبی از سوی اين سياست حداکثرطلب است. جايي‌که، مردم در آن استعداد بيشترين ايستادگی در برابر حکامی را دارند که در اين منطقه منشا يک بيزاری تاريخی اهالی آن از خود شده‌اند. خواسته‌های برحق مردم کردستان ايران در برخورداری از آموزش به زبان مادری خود، اشاعه فرهنگ کُردي، اداره امور محلی به دست نمايندگان خود که در يک انتخابات آزاد بر گزيده شده باشند و تحقق اصل عدم‌تمرکزقدرت در کشور، چنان گسترده و ريشه دار در ميان مردم کردستان ايران است که هيچ نيروی سرکوب‌گری نمی تواند انگيزه مبارزه و مقاومت را از آنان بازستاند. هراقدام جنايت‌کارانه در اين منطقه و هر انگيزه‌ای که با خواست‌های مردم کُرد گره خورده باشد، اخگرهايی هستند فتاده بر خرمن خشم مردم کردستان عليه زور و استبداد.
هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) ضمن ابراز همدردی با خانواده‌ها و ياران همه جان‌باخته‌گان وقايع اخير در کردستان و با محکوم کردن سياست اعمال خشونت حداکثر جمهوری اسلامی در کردستان، ايستادگی مردم کردستان ايران در برابر رژيم زور و استبداد را می ستايد و آزادی بيدرنگ همه دستگيرشدگان وقايع اخير اين منطقه را خواستار است. جمهوری اسلامي، ولو به بهای جنايت و کشتار قادر نخواهد بود که جامعه ايران را در اختناق فرو برد.

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
يازده مرداد هزار و سيصد و هشتاد و چهار