اعلاميه هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

به يارى زلزله زد گان لرستان بشتابيم!

زلزله در لرستان شکوفه هاى زندگى را درو کرد و در اوج بهار طبيعت و هنگامه طراوت، وقوع اين فاجعه، مردم ميهن ما را در اندوه بيکران بازماندگان کشته ها و زخمى ها و خانوارهاى بى خانمان آسيب دیده شريک نمود.
به گزارش خبرگزاريها در جريان زمين لرزه هاى پيوسته که پنج شنبه و صبح جمعه شهرهاى بروجرد و درود را به شدت لرزاند ۷٠ نفر کشته، ١٣٠٠ نفر زخمى، بيش از ٣٠٠ روستا تخريب و ١۵ هزار خانوار بى خانمان شدند.
ميزان تخريب و شمار تلفات در بروجرد بيش از ساير نقاط زلزله زده است.مردم شهرستان هاى خرم آباد، بروجرد، درود، کوهدشت، ازنا، اليگودرز در هراس از وقوع پس لرزه هاى شديدتر، جمعه شب را تا صبح به رغم هواى سرد در فضاهاى رو باز و پارک ها سپرى کردند. ادامه گزارش ها حاکى از افزايش آمار مجروحان و ابعاد تخريب است.
مقامات دولتى اگرچه مدعى کمک رسانى فورى به آسيب ديدگان هستند اما تجارب تلخ فاجعه بم، زرند کرمان و...بر آن دلالت دارد که کمک ها به دست آسيب ديدگان نمى رسد و ارگان هاى حکومتى بدون اعمال فشار مردم نه تنها پيگيرانه به مسئوليت اصلى خود براى کمک به زلزله زدگان عمل نمى کنند بلکه مانع کمک رسانى سايرين هم مى شوند.
در اين شرايط ضرورى است ضمن اعمال فشار بر دولت براى ساماندهى امداد رسانى به زلزله زدگان، با ايجاد نهادهاى مستقل امدادرسانى هم بر اقدامات دولت نظارت شود و هم کمک هاى مردمى از طريق همين نهادهاى مستقل در اختيار آسيب ديگان قرار گيرد.
ما با ابراز تاسف و تاثر عميق از بروز اين فاجعه، همدردى خود را با هم ميهنان و مصيبت زدگان و داغ ديدگان اين حادثه اعلام مى کنيم و اعضاء و دوستداران سازمان ما خود را موظف مى دانند در کمک رسانى به آسيب ديدگان فعالانه شرکت کنند.

هيات سياسى – اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
شنبه ١٢ فروردين ۱۳٨۵