اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

از فعالان جنبش زنان دفاع کنیم!


جلوه جواهری از فعالان کارزار "یک میلیون امضا" روز شنبه دهم آذر 1386 بازداشت شد. قبلاً مریم حسین خواه یکی دیگر از فعالان جنبش زنان نیز دستگیر شده بود. حسین خواه دو هفته است که در زندان به سر می برد. چندی پیش دلارام علی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ضربات شلاق محکوم شده بود که این حکم به دنبال اعتراض گسترده محافل مدافع حقوق بشر در ایران و جهان اجرا نشد.
شواهد فوق حاکی است دولت احمدی نژاد، وزارت اطلاعات آن و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دور جدیدی از سرکوب جنبش زنان ایران را آغاز کرده اند. حکومت ایران با حرکت گسترده زنان ایرانی برای غلبه بر نقض حقوق نیمی از جامعه روبروست. قریب به سی سال تلاش رژیم فقها برای تحمیل الگویی عقب مانده به زنان ایرانی ناکام مانده است. امروز شمار زنانی که در زندگی اجتماعی حضور دارند و به طور روزمره از این حضور خود دفاع می کنند، از هر مقطع دیگری در تاریخ ایران بیشتر است. زنان ایران، در دهه های اخیر سهم هر چه بیشتری از محیط های علمی و کاری ایران را به خود اختصاص داده اند، آن هم در شرایط سلطه قدرتی که کمر همت بسته بود زنان را به گوشه خانه ها براند. امروز اقتصاد ایران، جامعه فرهنگی کشور و بسیاری از عرصه های دیگر فعالیت اجتماعی بدون حضور زنان ایرانی قادر به تداوم حیات خود نیست.
زنان ایران همراه با نقش فزاینده خود در زندگی کشور، خواهان برابری حقوق با مردان و لغو همه قوانین و مقرراتی اند که نابرابری را تداوم می بخشد. اقدامات گسترده و گوناگونی از سوی جامعه زنان ایرانی برای دستیابی به خواست های برابری خواهی صورت می گیرد که یکی از آنها کارزار یک میلیون امضاست. این کارزار توانسته است توجه افکار عمومی را به خواست های زنان ایرانی جلب کند. این که دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی به اقدامات تضییق آمیز علیه فعالان این کارزار روی آورده اند، گواه بر این واقعیت است که پاسداران نابرابری و ستم جنسی، از برآمد مستقل جنبش زنان احساس خطر می کنند و می خواهند به زور زندان جلوی این برآمد را بگیرند.
امروز جنبش زنان ایرانی نیازمند دفاع از حقوق انسانی فعالان این جنبش است که تنها به گناه فعالیت مدنی و مسالمت آمیز برای تحقق خواست های زنان، به طور غیرقانونی و ظالمانه تحت پیگرد و فشار قرار می گیرند. باید صدای جنبش زنان ایران را به گوش جهانیان رساند و در شرایطی که بحران اتمی و رویارویی جمهوری اسلامی با غرب، ممکن است نقض حقوق بشر در ایران را تحت الشعاع قرار دهد، از مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در سراسر جهان خواست فعالان جنبش زنان ایران را فراموش نکنند و جمهوری اسلامی را برای پایان دادن به سرکوب این زنان تحت فشار بگذارند.

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
11 آذر 1386