اطلاعيه هيئت سياسى-اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

در مورد آبگيرى سد سيوند
از نابودى اين ميراث‌هاى تمدن بشرى جلوگيرى کنيدپرويز فتاح وزير نيرو در دولت احمدى‌نژاد روز دوم بهمن ماه در گفتگو با خبرگزاريها اعلام کرد که هفته آينده سد سيوند آبگيرى مى‌شود. بنا به نظر کارشناسان با آبگيرى سد سيوند که در دره بلاغى در نزديکى پاسارگارد، آرامگاه کورش قرار دارد نه تنها اين اثر تاريخى در معرض نابودى حاصل از رطوبت اين سد قرار مى‌گيرد، بلکه بسيارى از آثار ارزشمند در اين دره به زير آب مى‌رود. اين دره در طى زمان هاى طولانى محل تمدن‌هاى مختلف بوده و در آن بر طبق گفته متخصصين و کارشناسان اسناد ارزشمندى وجود دارد که به شناخت تاريخ و فرهنگ مردمى که در طى سالها در اين سرزمين زندگى کرده‌اند، کمک شايانى مى کند. پاسارگارد نخستين پايتخت هخامنشيان در سال ۵۵٠ قبل از ميلاد به دستور کورش ساخته شد. پاسارگارد در سال ١٣٨١ توسط يونسکو در فهرست ميراث جهانى قرار گرفت.
بنا به ارزيابى متخصصين، بر اثر آب‌گيرى سد سيوند تعدادى از تپه‌هاى باستانى پيش از تاريخ، کوره‌هاى ذوب فلز، قبرستان‌هاى مربوط به دوره اشکانى، سنگ‌چين‌هاى راه شاهى مربوط به دوره هخامنشيان که تخت جمشيد را به شوش وصل مى‌کند و به طور کلى بيش از ٣٠ هزار" سايت" در معرض نابودى قرار مى‌گيرد. نابودى اين آثار نه تنها ضربه جبران‌ناپذير به تاريخ کشور ما بلکه ضربه‌اى سخت به ميراث تمدن بشرى است. ساخت اين سد که از ١٣ سال پيش آغاز شده تا سالها در خفا پيش‌برده مى‌شد پس از آشکار شدن اين پروژه در طى دوسال اخير اعتراضات گسترده‌اى از طرف ايرانيان در داخل و خارج از کشور به اين امر صورت گرفت. در پاسخ به اين اعتراضات تاکنون هيچ اقدام جدى صورت نگرفته و دولت جمهورى اسلامى مبناى کار خود را نه نظرات باستان‌شناسان و کارشناسان بى‌طرف بلکه افراد فاقد تخصص در نهادهاى وابسته قرار داده است.
رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اظهار داشت نمى‌توان سدسازى را که لازمه تمدن امروز و فرداى ايران است، فداى حفظ آثار تاريخى کرد. رئيس فعلى ميراث فرهنگى عليرغم تلاش دلسوزانه کارکنان اين نهاد که نگران اين آثار ارزشمند هستند با جمع‌آورى تنى چند تحت عنوان سمينار بررسى، مجوز اين کار را به دولت احمدى‌نژاد داده است. نابودى ميراث تمدن بشرى توسط جمهورى اسلامى همسو با آن نگرش تحميلى و دروغ‌پردازانه‌اى است که سران جمهورى اسلامى از ابتدا در جهت نفى تاريخ اين سرزمين آنجا که به قبل از اسلام مربوط مى‌شود، در پيش گرفته‌اند. نفرت آنان از تمدن‌هاى پيشين و مبنا قرار دادن تاريخ دلخواه، ناشی از تنگ‌نظرى‌شان است و آنان صرفاً از زاويه منافع سياسى خويش در پى نفى گذشته‌ى فرهنگى که نه ارثيه اين و آن دسته بلکه ميراث بشريت می‌باشد، هستند. ما اعتراض شديد خود را به آبگيرى اين سد و محو اين آثار اعلام مى‌کنيم و از همه سازمان‌هاى جهانى مربوطه مى‌خواهيم که در اعتراض به جمهورى اسلامى ما را يارى دهند.

هيئت سياسى اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

١٠ بهمن ١٣٨۵
٣٠ ژانويه ٢٠٠۷