اطلاعيه هيئت سياسى-اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

جمهورى اسلامى مسئول حفظ جان و سلامتى عباس لسانى استايرانيان آزاده!
در زندان مرکزى اردبيل خطر مرگ جان عباس لسانى را تهديد می‌کند. لسانى از پنج هفته پيش در اعتراض به وزارت اطلاعات و دادستانى استان اردبيل دست به اعتصاب غذاى نامحدود زده است. عباس لسانى که از شدت بيمارى حتى قادر به نشستن برروى صندلى نمی‌باشد در اين چند هفته بيش از۴٠ کيلو وزن از دست داده است. بنا به اظهارات همسر لسانى، مسئولان زندان نه تنها در جهت مداواى وى اقدامى انجام نمی‌دهند بلکه براى اعمال فشار جسمانى و روانى بيشتر او را در يک سلول انفرادى کوچک و سرد که دماى آن به زير صفر مى‌رسد زندانى کرده‌اند.
عباس لسانى در جريان خيزش اعتراضى مردم آذربايجان دستگيرشده است. وى بدون آن که اقدام خلافى انجام داده باشد، تنها به "جرم" شرکت در تظاهرات همگانى مردم آذربايجان و اعتراض عليه اعمال ستم و تبعيض، در دادگاه‌هاى انقلاب تبريز و اردبيل غير علنى و بدون حضور وکيل مدافع محاکمه و به چهل و دوماه زندان، ۵٠ ضربه شلاق و ٣ سال تبعيد به شهر طبس محکوم شده است.
لسانى يک نمونه از دستگيرشدگان واقعه خرداد ٨۵ در آذربايجان است. با گذشت بيش از هشت ماه از اين حرکت اعتراضى مردم آذربايجان، هنوز ده‌ها تن از دستگيرشدگان در زندان‌هاى تبريز، اروميه، اردبيل، مياندوآب، مرند، خوى و... در بند هستند و از ابتدائی‌ترين حقوق انسانى محروم می‌باشند. جمهورى اسلامى اين زندانيان را براى زهر چشم گرفتن از مردم آذربايجان به گروگان گرفته است و با اعمال فشار، شکنجه جسمى و روانى تلاش می‌کند مقاومت آنان را که در برابر استبداد ايستاده‌اند و شجاعانه از مطالبات ملى و حقوق شهروندى دفاع می‌کنند درهم بشکند. اما مقاومت اين مبارزان در زندان‌هاى جمهورى اسلامى نشانگر آن است که آنان عليرغم سرکوب خشن، مرعوب استبداد نشده‌اند. اين که جمهورى اسلامى به اعتصاب غذاى اسير دربندى چون عباس لسانى بی‌اعتنايى می‌کند و می‌کوشد او پشت ديوارهاى زندان از پاى درآيد، بيش از آن که نشانه توانايى حکومت باشد، بازتاب درماندگى و ضعف آن در برابر اراده زندانيان است.
عباس لسانى يک چهره است. چهره اى از صدها زندانى بی‌نام و نشان در زندان‌هاى جمهورى اسلامى در آذربايجان، کردستان، بلوچستان، اهواز و..که به جرم مبارزه عليه ستم ملى و به خاطر دفاع از حقوق برحق‌شان به بند کشيده شده‌اند.ابراز همدردى با لسانى و پشتيبانى از خواست آزادى بلادرنگ وى، پشتيبانى با همه اين زندانيان است. با تمام توان براى آزادى لسانى و نجات جان وى و رهايى همه اسيران دربند بکوشيم و نگذاريم اقتدارگرايان با استفاده از قهر وخشونت صداى حق‌طلبانه مليت‌هاى کشور را خاموش کنند.

هيات سياسى-اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران-اکثريت
سه‌شنبه ١٠ بهمن ٨۵