اطلاعیه هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

تحصن خانواده اکبر گنجی را همراهی کنیم!

آزادی‌خواهان!
اعتصاب غذای روزنامه‌نگار شجاع – اکبر گنجی، وارد پنجاه و دومين روز خود شده است. گنجی در آستانه مرگ قرار دارد. جسم او به زانو در آمده بی‌آنکه جان بزرگش به زانو درآید. کرکس‌های مرگ، به آخرین لحظات واقعه شوم در بیمارستان میلاد چشم دوخته‌اند. خامنه‌ای ، بیرحمانه و جنایتکارانه در برابر خواست برحق این زندانی دوهزارروزه برای معالجه و مداوای جسم نحیف‌اش در شرایط انسانی و آزاد، مقاومت می کند. تلاش‌های گسترده خانواده و وکلای گنجی، آزادی‌خواهان ایران و نهادها و دولت‌های جهان، اگرچه زندانبانان و مسئول اصلی این جنایت در حال وقوع یعنی خامنه‌ای را رسوای عام و خاص کرده است.این کوشش ها اما هنوز هم به نجات گنجی از دست خفاشان مرگ نیانجامیده است. به تلاش‌های بیشتر نیاز است تا شمع وجود این وجدان بیدار آزادی و دموکراسی خاموش نشود. کلافه‌بودن همه ما از نگرانی نسبت به وخامت شدید حال این فریادگر دلاور آزادی کافی نیست، به اقدامات و ابتکارات بیشتر ضرورت دارد.
آزادی‌خواهان!
همسر دردمند اکبر گنجی، خانم معصومه شفیعی اعلام کرده است که به عنوان آخرین اقدام برای نجات یار زندگی‌اش از نیستی و نابودی، از ساعت ۳۰/۹ صبح چهارشنبه دوازدهم مردادماه به نمایندگی از همه خانوادۀ گنجی جلوی دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران تحصن خواهد کرد. او همه آنانی را که قلب‌شان برای انسانیت، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر می تپد به حضور در محل تحصن و همیاری با خود فراخوانده است. به این فراخوان، پاسخ دهیم. با حضور در روز چهارشنبه جلوی دفتر نمایندگی سازمان ملل که نشانه احترام ما به گنجی آزادی‌خواه و مقاومت او در برابر زور و استبداد ، و نیز نشانه خواست همه ما برای زنده‌ماندن گنجی و طراوت‌یابی دگرباره جسم این جان والا است، تحصن خانم شفیعی را همراهی کنیم و در کنار او باشیم. همه با هم روز چهارشنبه دوازدهم مردادماه، بار دیگر تعلق گنجی به خانواده‌اش، به همه آزادی‌خواهان کشور، به جامعه تشنه آزادی و دموکراسی ایران و به همه بشریت باورمند به شأن و مقام انسان را پاس بداریم.

گنجی را زنده بخواهیم. گنجی را از دست زندان‌بانان بیرحم برهانیم.

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
دهم مردادماه ۱۳۸۴