اطلاعیه مطبوعاتی

تظاهرات و اعتراضات مردمی در سنندج ادامه دارد

پس از آنکه مسئولین رژیم اسلامی در شهر سنندج جوابی به خواسته¬ها و مطالبات روز شنبه متحصنین ندادند، غروب دوشنبه مردم مبارز شهر سنندج در اعتراض به بی¬توجهی مسئولین رژیم، یک پارچه مغازه¬ها و بازار را تعطیل و به تظاهرات پرداختند. با تجمع مردم در پارک استقلال و چند خیابان اصلی، شمار فراوانی از نیروهای انتظامی که از شهرهای اطراف و مرکز برای سرکوب مردم اعزام شده اند، اکثر خیابانهای شهر را به محاصره درآورده و رفت و آمد را در خیابانهای ششم بهمن، تاج، فردوسی، نمکی، شاپور، وکيل، نبوت، ژاندارمری، قطارچيان، محله دردشت، و ميدان کردستان که کانون تظاهرات ودر گيری پليس ولباس شخصی ها با مردم بود، ممنوع اعلام کردند. در درگيری خیابان فردوسی بر اثر يورش نیروهای انتظامی، تعدادی از تظاهر کنندگان زخمی شدند. پس از آن مردم خشمگین کلانتری شماره 2 و چندین ماشین نیروی انتظامی را به آتش کشیدند.
لازم به ذکر است که روز شنبه گذشته تعدادی از مردم شهر سنندج به منظور پشتیبانی از مردم مهاباد و شهرهای دیگر کردستان تحصن کردند. نمایندگان مردم در مذاکره با مقامات رژیم خواسته¬هایشان را که محاکمه شکنجه گران و قاتلین جوان مبارز مهابادی به نام شوانه اسفرام و لغو حالت نظامی در شهرهای کردستان و آزادی دستگیر شدگان اخیر بود، به اطلاع آنها رساندند و منتظر جواب ماندند. اما متاسفانه از طرف مقامات رژیم با خشونت و سرکوب به خواست آنها پاسخ داده شد و حرکت اعتراضی مدنی به دست ماموران انتظامی به تشنج در سنندج و کشته و زخمی شدن مردم منجر گرديد. طبق آخرين خبرها در درگيری سنندج شش نفر کشته و چندين تن زخمی شده اندو ناآرامی به سقز و ديواندره کَشيده شده است.
ما ضمن محکوم کردن سياست سرکوبگرانه رژيم در کردستان، از اعتراض مردم برای دستيابی به خواسته های انسانی و عادلانه شان حمايت می کنيم.

حزب دمکرات کردستان ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ايران( اکثریت )
کومه¬له ـ سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران
۱٠ مرداد ماه ۱٣٨٤
۱اوت 2005
تا ارسال این گزارش، تظاهرات و درگیری همچنان ادامه دارد