اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

کشتار مردم فلسطين را محکوم می‏کنيم!

ارتش اسرائيل در حملات هوائی در طی دو روز به نوار غزه، حدود ۳٠٠ تن فلسطينی را کشته و ۷٠٠ تن را مجروح کرده است. اين حملات مرگبار به مردم فلسطين، که با بمب‏افکن‏های اف۱۶ و هليکوپترهای آپاچی انجام می شوند، همچنان ادامه دارند. از ان جا که بيمارستانهای غزه به علت کمبود سوخت و مواد داروئی وضعيت اسفباری دارند، احتمال می‏رود تعداد قربانيان افزايش يابد. اين حملات در شرايطی انجام می‏گيرند که غزه توسط دولت اسرائيل به صورت زندان بزرگی در آمده و از ماه ها پيش تحت فشارهای اقتصادی شديدی قرار دارد و با کمبود سوخت و مواد غذائی مواجه بوده و حتی از آب و برق محروم می‏باشد. گزارشهای سازمانهای بشردوستانه وابسته به سازمان ملل متحد نشان می‏دهند که ساکنان اين منطقه در وضعيت فاجعه‏باری زندگی می‏کنند. 
این جنایات مطلقاً توجیه ناپذیر به بهانه پرتاب موشک به سرزمينهای اسرائيل توسط حماس، پس از خاتمه آتش بس بین آنان وقوع می یابند. قریب دو هفته پیش آتش بس ۶ ماهه بین اسرائیل و حماس خاتمه یافت و حماس بی توجه به مسئولیت مقدم خود در قبال جان مردم به پای تمدید آن نرفت. اکنون تصریح اهود المرت دایر بر این که "این عملیات طولانی‏تر از آن چه طراحی شده بودند، ادامه خواهند یافت" از سوئی، و از سوی دیگر دعوت رهبری حماس از مردم فلسطین به انتفاضه جدید و اقدامات انتحاری علیه اسرائیل، بر بیم ادامه حمام خون فلسطینیان و مسدود کردن روزنه صلح در کوتاه و حتی میان مدت افزوده است. 
در این میان جمهوری اسلامی نیز که پشتيان جريان تندرو حماس و خصم دولت اسرائيل است، به جای کمک به پايان دادن به اين جنگ خونين، به آتش بيار آن تبديل شده است. همین امروز علی خامنه‏ای همه مسلمانان جهان را مکلف ساخت که "به هر نحو ممکن موظف به دفاع از زنان و کودکان و مردم بی دفاع غزه اند و هر کس در اين دفاع مشروع کشته شود شهيد است".
ما حملات مرگبار دولت اسرائيل به نوار غزه و محروم کردن مردم فلسطين از دستيابی به مواد غذائی و نيازهای اوليه زندگی را محکوم می‏کنيم و همصدا با مجامع بين المللی خواهان توقف اين جنگ خونبار هستيم. ما عدم تمديد مهلت آتش بس توسط حماس را کار غيرمسئولانه و پرتاب موشک به سرزمينهای اسرائيل را اقدام تحريک‏آميز می‏دانيم. ما معتقديم کشتار مردم تنها به تداوم جنگ چند دهه بين فلسطينی‏ها و اسرائيلی‏ها منجر خواهد شد و حل صلح‏آميز اين معضل بزرگ خاورميانه را به تأخير خواهد انداخت.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۸ دیماه ۱۳۸۷ (۲۸ دسامبر ۲٠٠۸)