اطلاعيه مشترک ۴ سازمان و حزب سياسی

صدور احکام سنگین زندان ، گسترش دامنه ترور، تهدید
و سانسور دولتی را محکوم می‌کنیم!


منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و ابراهیم مددی نایب رئیس این سندیکا، به خاطر فعالیت‌های خود در دفاع از حقوق کارگران شرکت واحد، به ترتیب به 5 و 2 سال حبس محکوم شده‌اند. این حکم به شکل شفاهی، در زندان به آنها اعلام شده است.
محمود صالحی، فعال کارگری اهل سقز، به جرم شرکت در جشن روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، بیش از ۶ ماه است که علیرغم بیماری شدید، هم چنان در زندان به سر می‌برد. یکی دیگر از فعالان کارگری در شهر سنندج، مورد سوء قصد قرار گرفته است. نماینده کارگران هفت تپه در روز روشن ربوده شده است.
ده‌ها نفر از فعالان جنبش زنان تحت پیگرد دائمی دستگاه سرکوب حکومتی قرار دارند. تعدادی از آنها با اتهاماتی واهی محاکمه و به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند. قرار محاکمه هفت تن از آنان به اتهام جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و شرکت در تظاهرات ایستاده در برابر دادگستری تهران صادر شده است.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بعد از ماه‌ها شکنجه و آزار واذیت در زندان، بدون ارائه هیچ دلیلی برای بازداشت‌شان، به دو تا سه سال زندان محکوم شده‌اند. صدها دانشجوی دیگر در سراسر کشور از طرف نهادهای سرکوب دولتی به محرومیت از تحصیل و بازداشت و زندان تهدید شده‌اند.
موسسات معتبر انتشاراتی رسماً به تعطیلی کشانده می‌شوند و کافه کتاب‌های تهران همگی بدون ارائه هیچ دلیلی تهدید به تخلیه و پلمب شده‌اند. یعقوب یادعلی، داستان نویس، صرفاً به جرم نوشتن یک داستان، به یک سال زندان محکوم شده است.
دو نفر از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران در سنندج اعدام شده‌اند. همچنین، اجرای احکام اعدام در مورد متهمین به بمب‌گذاری‌های سال گذشته در اهواز همچنان ادامه دارد. ده‌ها نفر در سراسر کشور تحت عنوان "اراذل و اوباش" به دار آویخته شده‌اند. سنگسار و قطع دست و دیگر احکام غیرانسانی، در ماه‌های اخیر علنی‌تر به اجرا گذاشته شده است. رژیم جمهوری اسلامی چهره سرکوبگر و ضدانسانی خود را اینک با وضوح و شدت بیشتر، به نمایش گذاشته است.
ما صدور محکومیت‌های سنگین علیه منصور اسانلو، ابراهیم مددی و دیگر فعالان جنبش‌های اجتماعی را محکوم می‌کنیم. خواستار پایان دادن به جو اعدام و ترور، وحشت، بازداشت و شکنجه در جامعه هستیم.
ما احزاب و سازمان‌های سیاسی، نهادها و تشکل‌های دمکراتیک و دیگر نیروهای آزادی‌خواه و مترقی کشورمان را فرا می‌خوانیم تا با سازمان دادن مقاومت علیه گسترش دامنه سرکوب و برای درهم شکستن یورش ددمنشانه حکومت جمهوری اسلامی به حقوق و آزادی‌های مردم ایرن و محو پایمال نمودن حقوق کارگران، زحمتکشان، زنان، دانشجویان، نویسندگان، روشنفکران و مبارزان جنبش‌های ملی ایران، صفوف خود را فشرده کنند.

حزب دمکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت
کومه‌له ـ سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

۸ آبان ۱۳۸۶
۳۰ اکتبر ۲۰۰۷