اطلاعيه هيات سياسى – اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

به‌مناسبت ۸ تير روز جان‌باختگان جنبش فداييان خلق


۸ تير، روز گراميداشت نام و ياد جان‌باختگان جنبش فداييان خلق ايران سى ساله شد. در چنين روزى به سال ۱۳۵۵، ساواک شاه به محل نشست مسئولين سازمان چريکهاى فدايى خلق ايران يورش برد و رهبر وقت سازمان – رفيق حميد اشرف – را به همراه ديگر اعضاى کميته مرکزى و چندتن از کادرهاى سازمان به قتل رساند. در جريان اين جنايت، رفقا حميد اشرف، محمدرضا يثربى، محمدحسين حقنواز، طاهره خرم، غلامعلى خراط‌پور، محمد مهدى فوقانى، فاطمه حسينى، يوسف قانع خشکه‌بيجارى، غلامرضا لايق مهربانى، عسگر حسينى ابرده و على اکبر وزيرى، جملگى زير آتش خمپاره و گلوله دژخيمان جان باختند. در پى اين جنايت و به احترام نام و ياد همه فداييان جانباخته، روز خونين ۸ تير نام روز جان‌باختگان جنبش فداييان خلق را به خود گرفت و به روز بزرگداشت خاطره همه جان‌باختگانى بدل شد که در صفوف فداييان خلق جان بر سر آرمان‌هاى خود گذاشتند.
۸ تير، پرچم ايستادگى در برابر استبداد است؛ از هر نوع آن و در هر زمان. ياران ما در ۸ تير ۱۳۵۵ از جان خود مايه گذاشتند تا نشان دهند که نبايد با استبداد کنار آمد، نبايد تسليم ديکتاتورى شد و نبايد از قدرت پوشالى حکومت‌هاى ضدمردمى دچار ترس و هراس گرديد.تنها دو سال و اندى زمان لازم بود تا آشکار شود که رژيم آدمکش و مستبد شاهنشاهى را تاب ايستادگى در برابر اراده مردم نيست و معلوم شود که پيام نهفته در حماسه ۸ تير و ديگر حماسه‌هاى مشابه آن در دوران ديکتاتورى پهلوى، حاوى چه اصالت‌هاى تاريخی‌اى هستند.
سى سال از ۸ تير ۱۳۵۵ مى گذرد و در اين سى سال نيز، صدها نفر از ياران ما به خاطر فرياد آزادى و عدالت قربانى جنايت‌هاى حکومت‌هاى ديکتاتورى شده‌اند: ديکتاتورى سلطنتى و ديکتاتورى ولايت فقيه.
ياران ما در طول اين سه دهه چه بسيار که ترور شده‌اند، سرفرازانه پاى چوبه اعدام رفته‌اند، در شکنجه‌گاه‌ها زير شکنجه به قتل رسيده‌اند و در دفاع از آزادى ايران و ايران آزاد مرگ در جبهه‌هاى جنگ را پذيرفته‌اند. ۸ تير روز گراميداشت نام و خاطره ماندگار همه اين ياران است. ۸ تير روز بزرگداشت همه آنانى است که چه پيش از اين روز، چه در جريان آن و چه پس از آن جان در راه آزادى باخته‌اند. ياد همه اين آزاده زنان و آزاد مردان را گرامى می‌داريم و راه آنان را که در هر راه شمار آن يک آرزوى انسانى براى رسيدن به ايرانى آزاد، دموکراتيک و مهد عدالت اجتماعى حک است، با گام‌هاى استوار ادامه می‌دهيم.
ياد ۸ تير، ماندگار‌ است!

هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۸ تيرماه ۱۳۸۵