اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
پیرامون تهدید ایران به نابودی توسط خانم هیلاری کلینتون

صلح و دوستی به جای تهدید به نابودی!


خانم هیلاری کلینتون برای دومین بار در طی یک هفته در جریان مبارزات انتخاباتی، ایران را به واکنش بسیار مهیب تهدید کرد. او در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: "به رهبران ایران هشدار می دهم که استفاده از تسلیحات اتمی علیه اسرائیل با یک پاسخ اتمی از سوی ایالات متحده مواجه خواهد شد". خانم کلینتون در سخنرانی قبلی هم ایران را به نابودی تهدید کرده بود. 
در امریکا مبارزات انتخاباتی از چند ماه قبل جریان دارد و کشور ما به موضوع تبلیغات و رقابتهای انتخاباتی تبدیل شده است. خانم کلینتون موجودیت یک کشور را وسیله تبلیغات انتخاباتی قرار داده و ایران را به نابودی تهدید کرده است. او زمانی از کاربست سلاح هسته ای توسط جمهوری اسلامی علیه اسرائیل سخن می گوید که نهادهای امنیتی امریکا با انتشار گزارش خود، اعلام کردند که جمهوری اسلامی از چند سال قبل به این سو پروژه دستیابی به سلاح هسته ای را دنبال نمی کند. بنابراین در حال حاضر ایران فاقد سلاح هسته ای است و استفاده از آن توسط سران رژیم حاکم علیه اسرائیل، سخن بی معنی است و صرفا خوراک تبلیغاتی علیه ایران به حساب می آید.
تهدید صورت گرفته توسط خانم کلینتون تنها علیه سران جمهوری اسلامی نیست، بلکه متوجه نابودی ایران است. نابودی ایران به معنی کشتار 70 میلیون انسان با سلاح هسته ای است. خانم کلینتون آگاه است که ایران از آن گردانندگان جمهوری اسلامی نیست، آنها رفتنی هستند و ایران ماندگار. سخن سخیف محمود احمدی نژاد مبنی بر نابودی اسرائیل، نباید دستاویز کسانی مثل ایشان برای رقابت انتخاباتی قرار گیرد. این انتظار وجود داشت ایشان که خود را سیاستمدار پخته و با تجربه در مقابل رقیب خود آقای اوباما معرفی می کند، موجودیت و حیات یک کشور را وسیله کسب آرای بیشتر قرار ندهد. در حالی که وی در ستیز با ایران گوی سبقت را از نئوکانها ربوده است. نئوکانها با این زبان با ایران سخن نمی گویند.
خصومت نزدیک به سه دهه بین ایران و امریکا به زیان منافع ملی دو کشور تمام شده است. جمهوری اسلامی برای ادامه حیاتش به دشمن تراشی و خصومت با امریکا نیاز دارد. خانم کلینتون به جای تهدید موجودیت ایران، می تواند پیام آور صلح و دوستی و رفع خصومت دیرینه بین دو کشور باشد و زمینه را برای برقراری مناسبات عادی بین تهران و واشگنتن فراهم سازد. 

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
7 اردیبهشت 1387 (26 آوریل 2008)