اطلاعیه مطبوعاتی هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پیرامون سخنان تحریک‌آمیز و ماجراآفرینی‌های ضد ملی رئیس جمهوری اسلامی

انتشار سخنان تحریک‌آمیز و تنش‌آفرین رئیس جمهور اسلامی موجی از خشم را در جامعه جهانی و در بین مردم ایران، که جدا از یک جریان واپس‌گرا و خشونت‌طلب حاکم بر کشور مردمی صلح‌دوست هستند، برانگیخته است. آقای احمدی نژاد از زمانیکه بر مسند ریاست جمهوری نشسته است، هربار که پیرامون سیاست‌های خارجی حکومت به سخن درآمده، موجبات تشنج سیاسی را فراهم آورده و به بحران سیاسی متوجه کشور که به خودی خود نیز وخیم و خطرناک است، بیشتر دامن زده است. این در حالیست که مواضع تحریک‌آمیز این مقام سیاسی حساس تاکنون از سوی دیگر نهادهای مسئول سیاسی در جمهوری اسلامی و به ویژه رهبر او – آقای خامنه‌ای ولی فقیه، مورد سوال و حتی تذکر هم قرار نگرفته است. این وضع، منطقاً شرایط دیپلماتیک مساعد را فراهم آورده تا جامعه جهانی، مواضع تنش‌آفرین و جنگ‌طلبانه وی را مواضع جمهوری اسلامی بداند و بر چنین زمینه‌ای، کشور ما که مقدراتش به دست یک حکومت ضد ملی قرار دارد در معرض تهدیدات جدی‌تری قرار بگیرد.
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) اعلام می دارد که بحران‌آفرینی‌های این‌چنینی، مردم کشور ما را با مخاطرات سهمگینی مواجه خواهد ساخت و بحران‌های خطرناک کنونی در مناسبات جهانی با ایران را به نحو شتاب‌ناکی وارد فازهای غیرقابل کنترل خواهد نمود. سخنان احمدی نژاد در نشست ماه سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون بحران هسته‌ای و اعلام مواضع اخیر وی دایر بر ضرورت نابودی اسرائیل، مطلقاً در برابر باورهای اکثریت قاطع مردم ایران قرار دارد و مواضع و سیاست‌هایی به غایت ضد ملی هستند. ما در این برهه حساس و بحرانی همه نیروهای سیاسی پایبند به دموکراسی، صلح و منافع ملی ایران را به مخالفت و مقابله آشکار و قاطع با این گزافه‌گویی‌های غیرمسئولانه و در عین حال خطرناک رئیس جمهور اسلامی فرا می خوانیم.

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)
ششم آبان‌ماه ۱۳۸۴