سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 
Organisation of Iranian People’s Fadaian (Majority)
international-relations@fadai.org

پیام به دومین کنگره حزب چپ اروپائی
پراگ، 23-25 نوامبر 2007


رفقای گرامی!
از سوی شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سپاس خود را برای دعوت از سازمان ما به دومین کنگره حزب چپ اروپا ابراز داشته، درودها و تبریکات صمیمانه مان را تقدیم حضورتان می نمائیم.

رفقای عزیز!
خیز برداشتن نئولیبرالیسم برای بازپس گرفتن دست آوردهای جنبش کارگری و دمکراتیک در اروپا موجب تعمیق فاصله طبقاتی و کاهش سطح زندگی ميليون ها انسان، افزایش تنش در روابط بین الملل وبالا رفتن خطر فجایع انسانی و محیط زیستی شده است.
در چنین شرایطی لزوم بر آمد همبسته وپاسخمند نیروهای چپ برای دفاع از صلح جهانی، حفاظت از محیط زیست، حفظ و ارتقاء دست آوردهای دمکراتیک و دفاع از منافع کارگران وزحمتکشان نمایان ترمی گردد.
برآمد چپ اروپا، که اکنون دومین کنگره خود را برگزارمی کند، در پاسخگوئی به این نیاز مبرم است. این برآمد نه تنها رویدادی مهم درقاره اروپاست، بلکه مایه مسرت ودلگرمی نیروهای چپ درسطح بین المللی است.
ما صمیمانه امیدواریم که دومین کنگره شما گام های بازهم بلندتری در شکل بخشیدن به نیروئی بردارد که قادر است "بر تحول اروپا از موضع چپ تاثیر بگذارد و آلترناتیوهای مشخصی را برای اروپائی عادلانه، دموکراتیک، صلح آمیز و در همبستگی با همه انسان ها ارائه دهد".

رفقای گرامی!
مردم میهن ما شرایط بس دشواری را ازسرمی گذرانند. از یک سو محافلی در غرب، به ویژه در ایالات متحده امریکا، در پی آنند که ماجراجوئی های جمهوری اسلامی را بهانه ای برای حمله نظامی به ایران قراردهند و فاجعه ای با ابعادی بس عظیم تر ازحمله نظامی به عراق را بر کشورر ما، منطقه خاورمیانه و جهان تحمیل نمایند. ازسوی دیگرماجراجوئی های رهبران جمهوری اسلامی به نوبه خود خطر وقوع چنین فاجعه ای را شدت می بخشد.
با رئیس جمهور شدن آقای احمدی نژاد، جریان نظامی- امنیتی حاکم به چنگ اندازی در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی پرداخته است. دولت احمدی نژاد با حمایت همه جانبه آیت اله خامنه ای، رهبر (ولی فقیه)، به سرکوب گسترده نهادهای نوپای مدنی، جنبش زنان، دانشجویان، کارگران، روشنفکران، اقلیتهای ملی ومذهبی و حتی منتقدان درون نظام کمر بسته است.

رفقای گرامی!
سازمان ما بیش از35 سال است که برای آزادی و عدالت اجتماعی و در راه سوسیالیزم پیکار می کند. هدف سیاسی ما یک جمهوری دموکرات و سکولاربه جای جمهوری اسلامی است. .
ایستادگی در برابر تهاجم نیروهای حاکم و مقابله با نقض حقوق بشردرایران، برای تحقق مفرها و فرصت های دموکراتیک، و مقابله با سیاست ماجراجویانه هسته ای جمهوری اسلامی از عناصر سیاست های امروزین ما می باشند. مخالفت با سیاست های سلطه طلبانه و نظامی گرانه آمریکا و مخالفت قاطع با گزینه نظامی برای "حل" بحران پرونده اتمی ایران، حمایت از حل مسالمت آمیز این بحران، حمایت از حل مسالمت آمیز بحران فلسطین و اسرائیل از دیگر وجوه سیاست ماست. 

رفقای عزیز!
شما و ما، نه تنها در موضوعات عام، بلکه در مسائل مشخص نیز مواضع و دیدگاه های مشترک بسیاری داریم. اما پیوندهای ما از این فراترند. اکنون صدها هزار ایرانی در اروپا زندگی می کنند که بسیاری از آنها در حیات سیاسی اروپا حضورداشته، تحولات اروپا به طور کلی و چپ دراروپا را به طور خاص دنبال می کنند. ارتباطات گسترده اینترنتی، ماهواره ای و گسترش مسافرت ها به ایرانیان امکان داده است اطلاعات بیشتری درباره روندهای سیاسی اروپا کسب کنند. این ها ازجمله انگیزه هائی است برای ایرانیان تا نگاه نزدیکتری به واکنش ها در اروپا به تحولات تأثیرگذار بر ایران داشته باشند. باور بسیاری از ایرانیان این است که اروپا قادر به ایفای نقش موثرتری در حل مسالمت آمیز بحران پیشگفته و پیشگیری از یک اقدام نظامی علیه ایران است. نقشی که قطعاً چپ اروپا سهم خودویژه ای در آن خواهد داشت.

امیدواریم در این شرایط حساس که خطر گزینه نظامی علیه ایران و نقض حقوق بشر در ایران شدت و حدت کم سابقه ای یافته است، شاهد رساتر شدن صدای شما و اتحادیه اروپا در مخالفت با گزینه نظامی علیه ایران و نقض فاحش حقوق بشر در ایران باشیم.
برای کنگره شما صمیمانه موفقیت آرزو میکنیم. به امید آن که از این کنگره، محرک هایی نیرومند برای سیاست چپ برخیزد و مبارزه مشترک همه ما سوسیالیستهای دموکرات در برابر جهانی سازی نئولیبرالی و برای پی ريزی جهانی عادلانه و دموکرات نيرومندتر شود.

با درودهای رفیقانه و همبستگی
روابط بین المللی
شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
24 نوامبر 2007