اعلاميه مشترک چهار حزب و سازمان سياسی
دانشگاه‌ها، نه حوزه‌اند، نه پادگان

از خواسته‌هاى دانشجويان پشتيبانى ميکنيم!

در اعتراض به تشديد فضاى امنيتى در دانشگاه‌هاى کشور و تصفيه استادان و دخالت ارگان‌هاى وابسته به حکومت در انتخابات تشکل‌هاى دانشجوئى، موج جديدى ازاعتراضات، دانشگاه‌ها را فرا گرفته است. پيش از آن نيز، گروهى از دانشجويان در اعتراض به چاپ کاريکاتورى که حاوى توهينى به هموطنان آذرى بود، دست به تظاهرات زده بودند. اين اعتراضات در اشکال گوناگون همچون تجمع و تحصن ادامه دارد. سه شنبه شب نيروهاى انتظامى و لباس شخصى‌ها به خوابگاه دانشجويان در کوى اميرآباد حمله کرده با دانشجويان که تعداد آنها بيش از هزار و پانصد نفر بود به زدو خورد پرداختند. در حمله نيروهاى امنيتى جمعى از دانشجويان به‌شدت زخمى و حد اقل هفت نفر دستگير شدند. حمله نيروهاى امنيتى و درگيرى در کوى دانشگاه تا صبح‌گاه چهارشنبه ادامه داشت.
همچنين روز سه‌شنبه در حالى که تحصن در دانشگاه پلى تکنيک تهران سومين روز خود را مى‌گذراند سربازان و نيروهاى ضد شورش وارد دانشگاه شده، فضاى دانشگاه را متشنج و پليسى نمودند.
در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دانشگاه خواجه نصير و دانشگاه علامه طباطبائى نيز دانشجويان دست به اعترض زده و نسبت به عملکرد حکومت و دخالت‌هاى آنان معترض‌اند.
يکى از مقامات حکومتى در دانشگاه اعتراضات دانشجوئى را به دانشجويان سکولار و ليبرال نسبت داده و اعلام داشته است که دانشجويان با فحاشى“عکس امام و مقام معظم رهبرى را آتش مى‌زنند وبه‌سوى نيروى انتظامى سنگ پرتاب" مى‌کنند.
واقعيت اين است که دانشجويان در برابرموج جديد فشار، دخالت در امور مربوط به دانشگاهيان، تبديل بخش‌هايى از محيط دانشگاه به قبرستان و پادگانى کردن فضاى آموزش، مقاومت و اعتراض مى‌کنند. آنان به از سرگيرى يک انقلاب فرهنگى جديد، که تحت پوشش بازنشستگى، به تصفيه استادان مورد احترام و معتبر انجاميده است، اعتراض دارند. دانشجويان دانشگاه پلى‌تکنيک تهران به دخالت‌هاى نمايندگى“نهاد رهبرى“ در انتخابات انجمن دانشجوئى معترض‌اند. آنان به خواست اين نهاد براى تائيد صلاحيت نمايندگان دانشجويان، تن نمى‌دهند.
اعتراضات اخير دانشجويان و برآمد موج جديد آن، مقابله با فضائى است که دولت امنيتى – نظامى احمدى‌نژاد، تحت رهبرى على خامنه‌اى حاکم کرده است. دانشجويان در برابر حاکمان مستبد که مى‌کوشند فضاى سياسى و فرهنگى کشور را هر چه مختنق‌تر و بسته‌تر کنند، ايستادگى مى‌کنند. در اين اعتراضات بار ديگر دانشجويان کشور نشان دادند که از ارکان و پيشروان مبارزه براى آزادى و حقوق صنفى و اجتماعى‌اند و اجازه نخواهند داد حکومتگران جمهورى اسلامى اميال سرکوبگرانه خود را به آسانى، پيش برند.
ما ضمن پشتيبانى از مبارزه غرور آفرين دانشجويان کشور در مخالفت با سياست پادگانى کردن دانشگاه‌ها و همچنين تبديل بخش‌هايى از محيط علم و دانش به قبرستان، دخالت‌هاى ارگان هاى رژيم در امور دانشجويان را محکوم مى‌کنيم و همراه با آنان خواهان بازگشت به کار اساتيد تصفيه شده هستيم. ما سرکوبگرى ارگان‌هاى امنيتى رژيم و حمله آنها به کوى دانشگاه تهران و دانشجويان ساير دانشگاه‌هاى کشور را محکوم مى‌کنيم وخواهان آزادى فورى دستگيرشدگان هستيم.


حزب دمکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
سازمان زحمتکشان انقلابى کردستان ايران – کومه له
پنجشنبه ۴ خرداد ٨۵