اطلاعيه هيات سياسى – اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

عقب‌نشينى جمهورى اسلامى در برابر مدافعان حقوق بشرتحت فشار گروه‌هاى مدافع حقوق بشر و پس از اعتراضات پى‌ نيروهاى اپوزسيون عليه حضور قاضى سعيد مرتضوى در نشست افتتاحيه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جمهورى اسلامى سرانجام عقب نشست و هيات اعزامى آن به شمول مرتضوی در حالى‌که نشست هنوز جريان دارد به ناچار به تهران بازگشت.
اين هيات عصر روز جمعه ٢٣ ژوئن در حالى ژنو را ترک کرد که دولت کانادا رسما دستگيرى قاضى سعيد مرتضوى دادستان انقلاب و عمومى تهران را تقاضا کرده است. سعيد مرتضوى معروف به جلاد مطبوعات، روزنامه‌نگاران ونويسندگان ايران، قرار بود در نشست افتتاحيه شوراى حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی کند اما زير فشار شديد اعتراضات نهاد هاى بين‌المللى، شخصيت‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌هاى ايرانى مدافع حقوق بشر و درخواست رسمى وزير خارجه کانادا از دولت آلمان براى تعقيب قانونى وى به عنوان متهم نتوانست بيش از يک روز در انظار عمومى ظاهر شود و سرانجام جمهورى اسلامى در هراس از اوج‌گيرى تظاهرات و احتمال دستگيرى مرتضوى به اتهام شکنجه و قتل زهرا کاظمى خبرنگار عکاس ايرانى تبعه کانادا تصميم گرفت اعضاى هيات اعزامى را به تهران فرابخواند.
سعيد مرتضوى در مقام قاضى و دادستان دادگاه انقلاب در فاصله شش سال گذشته ده‌ها روزنامه و مجله را تعطيل کرده و ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان، مديران مطبوعات و نويسندگان را پشت ديوارهاى زندان، در سلول هاى انفرادى به بند کشيده است. مرتضوى از بهار ۷۹ که در يک اقدام کم‌سابقه با پشتيبانى خامنه‌اى بيش از ۵٠ روزنامه و مطبوعات را تعطيل کرد و به مقام دادستان کل تهران و دادگاه انقلاب ارتقاء يافت، بسياری از روزنامه‌نگاران، دانشجويان، کارگران، زنان و انديشه‌ورزانى را که به نقد رفتار حکومت و ولى فقيه پرداخته‌اند بازداشت کرده و براى اعتراف‌گيرى آنان را تحت شکنجه قرار داده است.. سرکوب تظاهرات کارگران ومخالفت با آزادى منصور اسانلو، تهاجم به تظاهرات آرام زنان در ميدان هفت تير در روز ٢٢ خرداد و دستگيرى شمارى از زنان و مردان، دستگيرى على‌اکبرموسوى خوئينى دبيرکل سازمان ادوار تحکيم وحدت در همين روز، باز داشت اسماعيل جمشيدى روزنامه‌نگار و عضو فعال کانون نويسندگان و.نمونه‌هايی از سياهه اعمال مرتضوى و بخشى از کارنامه جمهورى اسلامى عليه حقوق اساسى و خدشه‌ناپذير انسان‌ها است.
نشست افتتاحيه ژنو هنوز جريان دارد و جمهورى اسلامى، که قبلاً به هنگام انتخاب اعضاى شوراى حقوق بشر سازمان ملل ناکام مانده بود ونتوانسته بود خود را در رديف اعضاى اين شورا قراردهد در رسيدن به هدف گستاخانه شرکت دادن سعيد مرتضوى در مباحثات نخستين اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو به دنبال اعتراضات گسترده مدافعان حقوق بشر نيز اکنون شکست خورده است. نشست ژنو فرصتى است که نيروهاى آزاديخواه با استفاده از آن مى‌توانند هر چه بيش‌تر نقض بى‌وقفه و خشن حقوق بشر در ايران را به گوش جهانيان برسانند، نسبت به احتمال معامله بر سر حقوق بشر با حکومت آزادى‌سـتيز جمهورى اسلامى هشدار دهند و از شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد بخواهند که نماينده ويژه‌اى براى نظارت بر رعايت حقوق بشر در ايران و آزادى زندانيان سياسى تعيين کند و از اين طريق به مقاومت ايرانيان در برابر حکومت آزادى‌ستيز و تلاش براى استقرار دمکراسى يارى رساند.

هيات سياسى-اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
شنبه ٣ تير ٨۵