اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تشدید جنایات رژیم جمهوری اسلامی علیه زندانیان کرد!


جمعه 27 اردیبهشت 1387 کاوه عزیزپور زندانی سیاسی کرد در زندان مهاباد جان باخت. عزیزپور دو سال پیش به دلایل سیاسی دستگیر و سپس به سه سال زندان محکوم شده بود. اما وی همچنان در زندانهای مهاباد و ارومیه در اسارت وزارت اطلاعات به سر می برد. بازجویان اطلاعات عزیزپور را زیر شکنجه کشته اند. زندانی مزبور زیر شکنجه سکته مغزی کرده بود و پس از دو بار عمل جراحی روی مغز وی، جان باخته است. عزیزپور تنها 25 سال داشت. مرگ کاوه عزیزپور برگ دیگری از کارنامه سیاه رژیم جمهوری اسلامی است که در سالهای اخیر چندین زندانی را در اسارتگاه های خود زیر شکنجه به قتل رسانده است. قتل کاوه عزیزپور همچنین اقدام دیگری از سوی حکومت در راستای تشدید جنایات علیه زندانیان سیاسی کرد است. مورد دیگر در این زمینه، سکته مغزی محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار کردی است که روز 30 اردیبهشت در زندان اوین سکته مغزی کرده است. برای کبودوند که نزدیک به یک سال است تنها به علت مسئولیت وی در هفته نامه توقیف شده پیام مردم کردستان در زندان به سر می برد، قرار وثیقه 150 میلیون تومانی صادر شده است. خانواده کبودوند توان پرداخت این مبلغ هنگفت را ندارد.
سازمان ما تشدید جنایات رژیم جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی کرد را محکوم می کند و از مراجع بین المللی می خواهد برای آزادی زندانیان سیاسی ایران به حکومت جمهوری اسلامی فشار بیشتری وارد کنند.

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
3 خرداد 1387