اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون بسته پيشنهادی گروه کشورهای 1+5 به جمهوری اسلامی

فرصت تاریخی برای حل بحران هسته‌ای و خنثی کردن تهدیدها را از دست ندهيد!
پذيرش بسته پيشنهادی به عنوان مبنای مذاکره ، به سود منافع ملی است!بحران هسته‌ای در وضعيت حساسی قرار گرفته است. اتحاديه اروپا و امريکا در کنار اعمال تحريمهای بين المللی عليه ايران، به تلاشهای جديدی برای حل بحران با ارائه مشوقهای اقتصادی و سياسی روی آورده اند. آنها بسته پيشنهادی ارائه داده اند. اين بسته مجموعه بازنگری شده ای است که سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۰۶ در اختيار ايران گذاشته بودند. خاوير سولانا در ديدار از تهران بسته پيشنهادی گروه کشورهای 1+5 را تسليم مقامات جمهوری اسلامی کرد. 
در بسته ارائه شده در حوزه انرژی هسته ای پيشنهادهائی چون "تامين کمک های مالی و تکنولوژيک لازم جهت استفاده صلح آميز ايران از انرژی هسته ای و حمايت از سرگيری پروژه های همکاری فنی در ايران توسط آژانس"، "حمايت از ساخت نيروگاه های آب سبک بر پايه آخرين فناوری های روز" و "ضمانت حقوقی درخصوص تأمين سوخت اتمی" ‏طرح شده اند. در عرصه سياسی در بسته پيشنهادی به "حمايت از ايران به عنوان يکي از کشورهای مهم و سازنده در امور بين المللی"،